Disclaimer

Stichting Digitale Joodse Stad (hierna te noemen: joods.nl) is een onafhankelijk medium dat zich richt op nieuws en informatie over Joods Nederland, Jodendom en Israël.

Op alle content (foto’s en teksten) op deze website berust auteursrecht van joods.nl. Het is toegestaan om content te kopiëren en/of publiceren, mits een naamsvermelding van joods.nl en een link naar deze website.

De artikelen en posts van de redactie vertolken de mening van joods.nl, danwel de betreffende redacteur. Wij spreken niet uit naam van Joodse organisaties en/of gemeenschappen.

Contact

Klik hier om contact met ons op te nemen.