Jaar van reiniging

dina-perla

We leven in een tijdperk waarin het fenomeen transparantie, oftewel licht, voor opmerkelijke zaken in de wereld zorgt. Dit fenomeen belichaamt de kracht van humane verantwoordelijkheid, heling en verlossing. Gevallen van verschillende soorten interrelationele misdaden komen bovendrijven en worden berecht. Die zaken blijven niet verborgen en halen het nieuws, om herhaling ervan te voorkomen. Dit gebeurt zelfs in het huidige Israël of op andere plaatsen, met ecosystemen waarin mechanismen die verre van helemaal verlicht zijn, zoals macht, schaamte, onwaarheden, manipulatie, chantage, taboes en doctrines nog bestaan.
Toch zou het proces van transparantie gestimuleerd kunnen worden. We hebben nog wel een weg te gaan, vooral binnen gesloten gemeenschappen. Zo zouden mechanismen die geen doel meer dienen, ontmanteld kunnen worden. Transparantie lijkt binnen open en civiele samenlevingen common sense. Het zorgt zelfs voor ongeduld, spot of onverschilligheid, echter een arrogante en gevaarlijke houding, want binnen vele ecosystemen gelden nog altijd andere regels. Ondertussen zijn alle gemeenschappen wel onderdeel van de maatschappij als entiteit. Er is een groeiend verantwoordelijkheidsgevoel om het bestaansrecht van alle mensen te bewaken en een acceptatie op collectief en duurzaam niveau, om ons allemaal te betrekken.

We leven ook in een tijdperk waarin mensen met wat voor generatie, achtergrond, nationaliteit, sekse, geloofsysteem enzovoorts dan ook, afgestemd lijken te zijn op een dieper gevoel van bewustzijn. Velen werken aan zichzelf en sturen aan wat binnen hun invloedsfeer ligt. Persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit staan in het leven van velen centraal. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor positieve wetenschap. Het verschil tussen constructieve versus destructieve bijdragen aan het geheel is echter zo oud als Methusalem. Maar de vooruitgang die wordt geboekt, de afgestemde wijze waarop individuen dat kunnen doen en het huidige stadium van de wereld, zijn uiteraard nieuw in het hier en nu.
Met de hedendaagse kwesties op micro- en macroniveau die we tegenkomen, bestaat de luxe van zich comfortabel voelen toch niet helemaal. Mensen met pijn doen anderen pijn. Mensen die geheeld zijn, helen anderen. Het maakt niet uit wat de context of het niveau is waar we over spreken. Dit betekent dat alleen op jezelf als individu focussen en niet naar het geheel kijken, niet goed genoeg is. Naar het collectieve kijken, maar het individu opofferen, is misschien wel erger en iets dat te vaak in de geschiedenis is voorgekomen. Dat leidde tot lijden en onrecht, terwijl die gevolgen voorkomen hadden kunnen worden. Laat het en – en zijn. Transparantie ondersteunt. Het reinigt. Wat in het licht wordt gehouden, kan niet worden verborgen en nooit onwaar zijn. Transparantie spiegelt, onderwijst en lost op, zodat het begin van de volgende fase van bewustzijn wordt bereikt.
Een nieuw jaar is in zicht. Voor mij, een jaar met het nummer één, achtenzeventig en achttien. Een jaar waarin Exodus uit de vuurtoren met als hoofdtitel Schaduw achter en gezicht naar de zon in de wereld uitkomt. Een jaar waarin ik als individu volledig in de wereld ga staan, waarheid zal spreken en zal dienen. Een jaar waarin ik precies zal doen waar ik van houd en waarin ik actief door zal gaan met mijn missie. Het klinkt misschien glamorous en ik heb misschien een leuke lach, maar laat je niet misleiden door beelden en uiterlijkheden. Kalm aan de oppervlakte, maar eronder hard aan het trappelen, als een zwaan in seizoensovergangen. Ik doe geeneens het werk. Het is een grotere alchemie, waardoor ik zo doelgericht als een stier ben, met de betekenis van mogelijkheid en devoir in mijn achterhoofd.

Laat 5778 een jaar van diepe reiniging en verwondering voor ons allen zijn.

Dina-Perla Portnaar