Chanoeka

Chanoeka is het feest van de inwijding van de Tempel. Het wordt gevierd ter herinnering aan de heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw inwijdden, nadat zij de Syriërs verslagen hadden, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling. De koning van Syrië, Antiochus IV Epiphanes, verbood alles wat niet paste in … Meer lezen over Chanoeka