Yad Vashem ceremonie in Zutphen

Een van de belangrijke taken die de Staat Israël zich stelt, is het eren van mensen, die zelf niet joods zijn en die met inzet van eigen leven en vaak ook dat van hun huisgenoten, tijdens de Holocaust joodse medeburgers probeerden te redden.

Op dinsdag 27 augustus 2002, zal om 14.00 uur, in de synagoge van de Joodse Gemeente Zutphen, Dieserstraat 11, te Zutphen een Yad Vashem ceremonie plaatsvinden. De medailles en bijbehorende certificaten zullen worden uitgereikt door de Pers- en Cultureel Attache van de Ambassade van Israël, de heer Eldad Hayet.In de synagoge zullen worden geëerd:de heer Johannes AbbinkToen in 1940 nazi-Duitsland Nederland binnenviel was Johannes Abbink ? roepnaam Joop? 24 jaar. Een rustige, bescheiden jongeman met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij had een luchtvaarttechnische opleiding gehad en werkte als constructeur bij Fokker. Het feit dat Nederland de vrijheid kwijt was en gebukt ging onder de Nazi-terreur, kon hij moeilijk verdragen. Al zeer snel hield hij zich bezig met verzetsactiviteiten. Hierbij gesteund door zijn verloofde ? later zijn echtgenote ? Beppie van Barrelo. Een van zijn verzetsvrienden was de joodse David van der Reis. Samen verzorgden zij onderduikadressen, valse persoonsbewijzen en bonkaarten voor vooral Joodse onderduikers. In 1943 werd David gearresteerd en gedeporteerd naar Sobibor waar hij kort na aankomst werd vermoord. Joop ging door.In 1944 werd Joop commandant van de K.P. (knokploeg) in Gewest-Oost (Gelderland en Overijssel). Hij bleek een bezielend leider, die met kalme vastberadenheid en grote persoonlijke inzet zijn mannen wist te inspireren tot grote daden. In oktober 1944 werd Joop gearresteerd. Via de Willem III kazerne en kamp Amersfoort ? waar hij hoorde dat Beppie een gezonde zoon ter wereld had gebracht ? werd hij naar het concentratiekamp Neuegamme gedeporteerd. Hij overleefde het kamp, zij het zeer ziek. Jaren heeft het geduurd voor hij daarvan enigszins herstelde.Door zijn verzetsactiviteiten heeft Joop vele joodse mensen kunnen beschermen tegen deportatie. Bijvoorbeeld, baby Lea Shulaika Schuster en, zoals Michiel van der Reis (broer van David) schrijft in zijn brief aan Yad Vashem: ?Door zijn toedoen kan ik nog deze brief schrijven en zijn een aantal van mijn familieleden de dans ontsprongen.? Voor zijn moedig gedrag in de strijd tegen de vijand is Joop door Koningin Juliana onderscheiden met de Bronzen Leeuw. De Israëlitische Gemeente Apeldoorn betuigde haar dank door middel van een fraaie oorkonde met opdracht.Vandaag ontvangt Joop Abbink, omringd door zijn kinderen en enkele van zijn kleinkinderen, de Yad Vashem onderscheiding. Aanwezig zijn Michiel van der Reis met zijn vrouw. Ook aanwezig is ?baby? Lea Shulaika Schuster (nu mevrouw ?Shula? Krasniker), die speciaal hiervoor is overgekomen uit Israël.de heer Johannes Franciscus Bierau, postuumJohannes Franciscus Bierau, geboren 3 september 1917, was herenkapper. In de veertiger jaren woonde hij met zijn vrouw, Anna Bierau-Voorn, geboren 17 april 1916, in de Trompenburgstraat 97-huis in Amsterdam. Daar had hij tevens zijn kapperszaak. Met Johannes Bierau ? roepnaam Jo ? werkte in de zaak ook een kappersbediende. Anna ? roepnaam Ans ? was huisvrouw. Tot de vaste klanten behoorde de joodse heer Maurits Loonstein. Met zijn vrouw Jeannette Loonstein-Bartels woonde hij in de Boterdiepstraat 20I, een steenworp afstand van de kapperszaak. Toen de nazimaatregelen tegen de joden steeds dreigender werden en het deportatiegevaar dichterbij kwam, vroeg hij aan Jo Bierau of hij met zijn vrouw bij hem en Ans mocht onderduiken. Hoewel zij klein behuisd waren, een zaak aan huis hadden waar allerlei bekende en onbekende klanten binnen kwamen, stemden zij toe. Zij wisten heel goed welk gevaar zij bij ontdekking zelf liepen. Medio 1943 kwamen Maurits Loonstein en zijn vrouw Jeannette bij Jo en Ans Bierau-Voorn en zijn tot de bevrijding in mei 1945 gebleven. Jo Bierau en ook de heer en m