Lag Ba´Omer

Lag Ba’Omer is een Joodse feestdag die op de drieëndertigste dag van de Omer telling wordt gevierd. Deze dag valt altijd op de 18e dag van de maand Ijar. De bekendste gewoonte op deze dag is om vreugdevuren in heel Israël aan te steken. Tijdens de Omer telling worden de 49 dagen vanaf de tweede … Meer lezen over Lag Ba´Omer