Lag Ba´Omer

Lag Ba’Omer is een Joodse feestdag die op de drieëndertigste dag van de Omer telling wordt gevierd. Deze dag valt altijd op de 18e dag van de maand Ijar. De bekendste gewoonte op deze dag is om vreugdevuren in heel Israël aan te steken.

Vreugdevuur. Foto: Wikipedia

Tijdens de Omer telling worden de 49 dagen vanaf de tweede dag van Pesach, tot de vijftigste dag op Sjavoe’ot geteld. Het is een periode met allerlei restricties, maar tijdens Lag Ba’Omer vervallen deze en mag er worden getrouwd (Ashkenaziem, want de Sephardiem doen dit een dag later) en wordt er feest gevierd. In Noord-Israël is Meron bij Tsfat erg in trek. Duizenden mensen verzamelen zich hier ‘s nachts om feest te vieren. Rabbi Shimon bar Yochai (de Rashbi, een leerling van Rabbi Akiva, 40 – 137 CE) en zijn zoon Rabbi Elazar liggen hier begraven. De leerlingen van de Rashbi stellen dat met de openbaring van de Zohar, de Rashbi het spirituele licht aan de wereld gaf.

De gewoonte om het grote vreugdevuur bij de tombe van de Rashbi aan te steken gaat terug op de rebbes van de Boyaner dynastie (eind 1800 CE).

Op Lag Ba’Omer zijn verleden en heden met elkaar verweven, de eerste Zionisten in het moderne Israël associeerden deze dag met de Bar Kochba opstand (132-136 CE) tegen de Romeinen. Verschillende Lag BaOmer tradities zijn toen met het Zionisme verweven en werd de focus gelegd op de overwinning van de rebellen, die geestelijk werden geïnspireerd door Rabbi Akiva en militair geleid door Bar Kochba.

De sterfte die tijdens de Bar Kochba opstand onder de leerlingen van Rabbi Akiva uitbrak, eindigde onverwachts op de 33e dag van de Omer telling. Lag Ba’Omer werd toen uitgelegd als de dag van Bar Kochba’s overwinning en deze dag herinnert dan ook aan de (aanvankelijke) overwinning van de rebellen. Daarmee is deze dag onderdeel gaan uitmaken van de Israëlische – Zionistische psyche, gedurende de eerste jaren in de strijd naar een onafhankelijke Joodse staat. Veel paramilitaire groepen identificeerden zich met de rebellen van destijds. De Palmach divisie, ontstaan uit de Hagana, is opgericht op Lag Ba’Omer 1941. De regeringsopdracht om de IDF op te richten, is genomen op Lag Ba’Omer 1948. In het moderne Israël staat Lag Ba´Omer dan ook symbool voor de `the fighting Jewish spirit´.