Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC)

Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen – naast religie en andere aspecten van het jodendom – de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit.

Adres: OJEC Postbus 80 6710 BB Ede

E-mail: info@ojec.org

Website: www.ojec.nl