Tora veel ouder dan gedacht?


Wetenschapppelijk onderzoek op twee kleine, gehavende rolletjes zilver met inscripties uit de collectie van het Israëlmuseum in Jeruzalem lijken erop te wijzen dat de vijf boeken van Mozes honderden jaren ouder zijn dan tot dusver werd aangenomen.

De Israëlische archeoloog  Gabriel Barkay, hoogleraar bijbelse
archeologie aan de Bar-Ilan Universiteit Tel Aviv, ontdekte de
rolletjes in 1979 bij opgravingen in het Hinnomdal in de buurt van het
treinstation, aan de zuidwestelijke muur van de oude stad van
Jeruzalem. De rolletjes zaten opgeborgen in kleine aardewerken urntjes.

Het uitrollen en conserveren van de broze zilverrolletjes
nam drie jaar in beslag. Daarna pas stelde het Israëlmuseum ze ter
beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. De oeroude inscripties
waren nauwelijks zichtbaar. Barkay zocht contact met Dr. Bruce Zuckerman,
hoogleraar semitische talen aan de University of South California, die
een geavanceerde digitaal-fotografische techniek had ontwikkeld voor
het bestuderen van de Dode Zee-rollen en andere zeer oude en kwetsbare
artefacten. Volgens de wetenschappers stammen de amuletten uit de tijd
van de aanval tegen de Tempel ten tijde van Nebukadnezar, in 587 voor
Christus en zijn daarmee honderden jaren ouder dan de befaamde
Dode-Zeerollen uit Qumran.

De amuletjes, met een afmeting van 2,5 bij 10 cm, bestaan voor 99
procent uit zilver en 1 procent uit koper. Ze werden opgerold en als
amulet aan een ketting om de hals gedragen. De amuletjes bevatten een
passage uit het vierde boek van Mozes, met de zogenaamde Aaronitische
priesterzegen (Bemidbar 6:24-26): ‘Jehovah zal U zegenen en behoeden.
Jehovah zal u Zijn stralend gelaat toewenden en u genadig zijn. Jehovah
zal Zijn blik op u gericht houden en u vrede schenken’. De tekst is
vrijwel identiek met de woorden die door de traditie werden
overgeleverd.

In sommige wetenschappelijke kringen overheerst de opvatting dat de
Tora werd opgeschreven ten tijde van de overheersing van Judea in de 4e
eeuw BC. Volgens deze, met name in Europa vrij invloedrijke
‘minimalisten’ bevatten de vijf boeken van Mozes grotendeels fictieve
gebeurtenissen, maar konden de teksten wel gebruikt worden om aan te
tonen dat de nieuwe machthebbers een historisch recht konden doen
gelden op Judea.

Klik hier voor meer informatie over de inscritpies op de amuletten

Zie ook: Solving a riddle written in silver