Reine en onreine dieren

De parasja van de week, voor kinderen verteld. Deze week: de zoons van Aharon de hogepriester, en welke dieren mag je eten, en welke niet?

De zoons van Aharon deden heel erg hun best om alles goed te doen. Maar soms kun je wel eens iets tè goed willen doen: ze bedachten dat ze Hasjem een wierookoffer wilden brengen, maar dat deden ze niet volgens de regels die Mosjé ze had geleerd. En toen ging het fout: er kwam een vuurstraal uit de hemel die Nadaw en Hawiehoe in één klap doodde. "Dat komt omdat je zoons niet goed geluisterd hebben", legde Mosjé aan Aharon uit. "Maar je mag niet laten zien dat je verdrietig bent omdat je zoons dood ziijn. Je mag je kleren niet scheuren en en je haren niet laten groeien, want je zoons zijn gestraft door Hasjem voor hun ongehoorzaamheid." Nadaw en Awiehoe werden buiten het kamp begraven.Aharon’s andere zoons Eliazar en Ithamar werden de nieuwe kohaniem. "Denk erom", waarschuwde Mosjé, "jullie mogen nooit wijn drinken als je de Heilige Werken doet in de Misjkan. Als je dronken bent kun je geen verschil meer zien tussen wat heilig is en wat niet. Hasjem heeft de Koheen Gadol en de Kohaniem nodig om de mensen te leren hoe ze moet leven."Niet alleen de hogepriester en de priesters moesten heel veel onthouden, ook de andere mensen moesten allerlei nieuwe dingen leren. Hasjem vertelde Mosjé en Aharon welke dieren de Israëlieten mochten eten en welke niet. Dat heet ‘rein’ en ‘onrein’. Dat moesten de Israëlieten leren zodat ze het nooit meer zouden vergeten.Het leek allemaal niet zo moeilijk. "Jullie mogen landdieren eten, waterdieren en vogels.""De landdieren moeten helemaal in tweëen gespleten hoeven hebben, en ze moeten hun eten herkauwen."Rund, schaap en geit zijn dus rein (en nog zeven andere diersoorten), maar een varken is onrein omdat het geen helemaal in tweëen gespleten hoeven heeft, ook al herkauwt het varken zijn eten."Waterdieren mogen jullie eten, maar alleen de waterdieren die schubben hebben en vinnen."Alle vissen met schubben hebben vinnen, maar niet alle vissen met vinnen hebben schubben. Je moet dus heel goed opletten."Jullie mogen geen roofvogels eten, geen uilen, geen struisvogels, geen ooievaars, en geen vleermuis." Hasjem noemde 20 x onreine vogelsoorten op, alle andere vogels mochten de Israëlieten dus gewoon eten. Jullie weten vast dat een vleermuis wèl vleugels heeft maar toch geen vogel is, want een vleermuis heeft vier poten.Het zijn die vier poten aan een vliegend dier die het onrein maken: "Alleen vliegende dieren met vier pootjes om te lopen èn twee springpoten mogen jullie eten." Sprinkhanen waren dus kosjer."Beren, dieren die net als mensen op hun platte voetzool lopen zijn onrein.""Dieren die op korte pootjes lopen, zoals muizen, ratten, egels, mollen, schildpadden en hagedissen, zijn onrein."Dieren die op de aarde kruipen, zoals slangen, en andere levende wezens die heel laag over de grond gaan, ook die mogen jullie niet eten."En Hasjem zei er nog iets heel belangrijks bij: "als je een onrein dier aanraakt word je zelf onrein, en alles wat met een onrein dier, dood of levend, in aanraking komt is niet meer rein. Het vlees van een onrein dier mag je niet eten, en de melk van een onrein dier mag je niet drinken. Maak jezelf niet tot iets afschuwelijks, maak jezelf niet onrein."