World Jewish Congress (WJC)

Het World Jewish Congress is de internationale organisatie die Joodse gemeenschappen en organisaties in 100 landen over de hele wereld vertegenwoordigt. De organisatie pleit namens hen bij regeringen, parlementen en internationale organisaties. De WJC vertegenwoordigt de pluraliteit van het Joodse volk en is politiek onpartijdig.

De Talmoedische uitdrukking “Kol Yisrael Arevim Zeh beZeh” (alle Joden zijn verantwoordelijk voor elkaar), vat de bestaansreden van de WJC samen. Sinds de oprichting in 1936 in Genève, Zwitserland, heeft de WJC een voortrekkersrol gespeeld in de strijd. voor de rechten van joden en joodse gemeenschappen over de hele wereld.

Het WJC, de ‘diplomatieke arm van het Joodse volk’, is vanaf het begin actief geweest in talloze campagnes: “Het pleiten voor gerechtigheid voor slachtoffers van de Holocaust en hun erfgenamen, inclusief de betaling van herstelbetalingen voor ontberingen onder de nazi’s; de herinnering aan de Holocaust beschermen; het verkrijgen van teruggave van of compensatie voor gestolen joods eigendom, en het onderhandelen over een schikking met de Zwitserse banken voor activa die worden aangehouden op zogenaamde ‘slapende’ rekeningen; campagne voeren voor het recht van Sovjetjoden om naar Israël te emigreren, voor degenen die dat wilden, of om vrijelijk hun religie te beoefenen; de Oostenrijkse president en voormalig secretaris-generaal van de VN, Kurt Waldheim, blootstellen omdat hij loog over zijn oorlogsverleden; het tegengaan van antisemitisme en de delegitimering van Israël; en voortdurend de staat en het volk van Israël steunen in hun strijd om in vrede te leven met hun buren”, aldus de internationale Joodse belangenbehartiger.

Decennialang onderhoudt de WJC ook bevoorrechte relaties met de Heilige Stoel bij het ontwikkelen van een dialoog met de rooms-katholieke kerk. Het congres houdt zich ook bezig met het onderhouden van interreligieuze relaties met andere christelijke kerken, vertegenwoordigers van islamitische gemeenschappen en andere religies.

Onder leiding van president Ronald S. Lauder komt het uitvoerend comité van de WJC regelmatig bijeen om de zaken van de WJC te leiden. De raad van bestuur van het WJC komt jaarlijks bijeen, en de plenaire vergadering van het WJC, die om de vier jaar plaatsvindt, brengt afgevaardigden van alle aangesloten joodse gemeenschappen en organisaties samen om het WJC-leiderschap te kiezen en het beleid voor het congres vast te stellen.