Onderscheiding voor de heer Staal

De Nederlandse ambassadeur in Israël heeft op 24 maart 2002, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de residentie te Herzliya, aan Philip Staal uit Pardes Channa de versierselen uitgereikt behorende bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding is de heer Staal verleend op grond van zijn grote
inzet bij het behartigen van de belangen van de overlevenden van de
Sjoa, in Nederland en in Israël.

In het overleg rond de Tegoeden Wereldoorlog II heeft Philip Staal, als
hoofd-onderhandelaar namens Israël, een doorslaggevende rol gespeeld
bij alle onderhandelingen met de Amsterdamse Effectenbeurs/AEX, en de
banken.

Als penningmeester van de SMO, de Stichting Maror-gelden Overheid, is
de heer Staal verantwoordelijk voor het beheer van de ?Publieke Gelden?
binnen Maror.

Verder heeft Philip Staal, als vice-voorzitter van Ajalah, de
vereniging voor de belangenbehartiging van de vervolgingsslachtoffers
(Nederlanders wonende in Israël), een groot aandeel gehad in de
beleidsvoorbereiding bij de aanvraag van een subsidie uit de
?Dolman-gelden? ten gunste van het Ajalah-project ‘?Inschakeling
raadsman/raadsvrouw ten behoeve van de juridische ondersteuning van
oorlogsslachtoffers’?.