Paus Franciscus stuurt brief “aan mijn Joodse broeders en zusters in Israël”

Paus Franciscus heeft een een brief gestuurd t.a.v. “mijn Joodse broeders en zusters in Israël”, gericht aan Karma Ben Johanan, een theoloog van Joods-christelijke dialoog. In de brief nodigt de paus iedereen uit om “samen te werken aan vrede in het Heilige Land.”

In de brief die het Vaticaan gisteren heeft vrijgegeven op haar website, veroordeelt de paus de “vreselijke toename van aanvallen tegen Joden over de hele wereld en de toename van antisemitisme sinds 7 oktober”.

De theoloog van het Joods-christelijke dialoog was de afgelopen weken een van de promotors van een oproep aan de paus, ondertekend door ongeveer 400 rabbijnen en geleerden, waarin wordt opgeroepen tot versterking van de Joods-christelijke vriendschap na de tragedie van 7 oktober.

“Wij katholieken uiten onze diepe bezorgdheid over de verschrikkelijke toename van aanvallen tegen Joden over de hele wereld”

Brief van Paus Franciscus

Beste broeders en zusters,

We bevinden ons in een tijd van grote beproeving. Oorlogen en verdeeldheid nemen wereldwijd toe. Zoals ik enige tijd geleden al zei, bevinden we ons werkelijk te midden van een soort “stuksgewijze wereldoorlog”, met ernstige gevolgen voor de levens van vele bevolkingsgroepen.

Helaas is zelfs het Heilige Land niet gespaard gebleven van deze pijn, en sinds 7 oktober is ook daar een spiraal van ongekend geweld ontstaan. Mijn hart is verscheurd bij het aanschouwen van wat er in het Heilige Land gebeurt, door de kracht van zoveel verdeeldheid en zoveel haat.

De hele wereld kijkt met bezorgdheid en pijn toe wat er in dat land gebeurt. Deze gevoelens drukken speciale nabijheid en genegenheid uit voor de volkeren die het land bewonen dat getuige is geweest van de geschiedenis van de openbaring.

Helaas moet echter worden opgemerkt dat deze oorlog ook verdeeldheid heeft veroorzaakt in de wereldwijde publieke opinie en verdeeldheid heeft gecreëerd, soms in de vorm van antisemitisme en anti-judaïsme. Ik kan alleen herhalen wat mijn voorgangers ook al duidelijk vele malen hebben gezegd: de relatie die ons met jullie verbindt is bijzonder en uniek, zonder ooit natuurlijk de relatie te verduisteren die de Kerk heeft met anderen en het engagement jegens hen. De weg die de Kerk met jullie, het oude volk van het verbond, heeft bewandeld, verwerpt elke vorm van anti-judaïsme en antisemitisme en veroordeelt ondubbelzinnig uitingen van haat tegen Joden en het jodendom als een zonde tegen God.

Samen met jullie maken wij, katholieken, ons grote zorgen over de verschrikkelijke toename van aanvallen tegen Joden over de hele wereld. We hadden gehoopt dat “nooit meer” een refrein zou zijn dat door de nieuwe generaties zou worden gehoord, maar nu zien we dat het pad voor ons steeds nauwere samenwerking vereist om deze fenomenen uit te roeien.

Mijn hart is dicht bij jullie, bij het Heilige Land, bij alle volkeren die het bewonen, Israëli’s en Palestijnen, en ik bid dat het verlangen naar vrede in allen mag zegevieren. Ik wil dat jullie weten dat jullie dicht bij mijn hart en bij het hart van de Kerk zijn.

In het licht van de talrijke communicaties die mij zijn gestuurd door verschillende vrienden en Joodse organisaties van over de hele wereld, en in het licht van jullie eigen brief, die ik zeer waardeer, voel ik de behoefte om jullie mijn nabijheid en genegenheid te verzekeren. Ik omhels elk van jullie, en vooral degenen die verteerd worden door angst, pijn, vrees en zelfs boosheid. Woorden zijn zo moeilijk te formuleren in het gezicht van een tragedie zoals die zich de afgelopen maanden heeft voorgedaan. Samen met jullie rouwen we om de doden, de gewonden, de getraumatiseerden, smekend dat God de Vader zal ingrijpen en een einde zal maken aan oorlog en haat, aan deze onophoudelijke cycli die de hele wereld in gevaar brengen. Op een bijzondere manier bidden we voor de terugkeer van de gijzelaars, verheugd over degenen die al naar huis zijn teruggekeerd, en biddend dat ook de anderen spoedig zullen volgen.

Ik wil ook toevoegen dat we nooit de hoop op mogelijke vrede mogen verliezen en dat we er alles aan moeten doen om deze te bevorderen, elke vorm van defaitisme en wantrouwen afwijzend. We moeten naar God kijken, de enige bron van zekere hoop. Zoals ik tien jaar geleden zei: ‘De geschiedenis leert dat onze eigen krachten niet voldoende zijn. Meer dan eens stonden we op het punt van vrede, maar de boze heeft, met verschillende middelen, erin geslaagd om het te blokkeren. Daarom zijn we hier, omdat we weten en geloven dat we de hulp van God nodig hebben. We verzaken onze verantwoordelijkheden niet, maar we roepen God aan in een daad van hoogste verantwoordelijkheid voor onze gewetens en voor onze volkeren. We hebben een oproep gehoord, en we moeten antwoorden. Het is de oproep om de spiraal van haat en geweld te doorbreken, en deze te doorbreken met slechts één woord: het woord ‘broeder’. Maar om dit woord te kunnen uitspreken, moeten we onze ogen naar de hemel opheffen en elkaar erkennen als kinderen van één Vader” (Vaticaanse Tuinen, 8 juni 2014).’

In tijden van neerslachtigheid hebben we grote moeite om een toekomstige horizon te zien waarin licht duisternis vervangt, vriendschap haat vervangt en samenwerking oorlog vervangt. Wij, als Joden en katholieken, zijn echter getuigen van precies zo’n horizon. En we moeten handelen, beginnend eerst en vooral vanuit het Heilige Land, waar we samen willen werken aan vrede en gerechtigheid, er alles aan doen om relaties te creëren die in staat zijn om nieuwe horizonten van licht te openen voor iedereen, Israëli’s en Palestijnen.

Samen, Joden en katholieken, moeten we ons inzetten voor dit pad van vriendschap, solidariteit en samenwerking, op zoek naar manieren om een verwoeste wereld te herstellen, samenwerkend in elk deel van de wereld, en vooral in het Heilige Land, om het vermogen te herstellen om in het gezicht van elke persoon het beeld van God te zien, waarin we zijn geschapen.

We hebben nog veel samen te doen om ervoor te zorgen dat de wereld die we achterlaten voor degenen die na ons komen, een betere is, maar ik ben er zeker van dat we in staat zullen zijn om samen verder te werken aan dit doel.

Ik omhels jullie broederlijk,

Francis

De originele brief kunt u hier bekijken

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)