Sjaron beschuldigt Barak

Likoed-leider Arik Sjaron heeft woensdag 24 januari Ehoed Barak ervan beschuldigd indirect de recente golf van geweld te hebben veroorzaakt.

Sjaron vindt de manier waarop Barak mei 2000 de Israëlische troepen uit
Libanon terugtrok een uiting van zwakheid. “De manier waarop wij ons
hebben teruggetrokken uit Libanon heeft invloed gehad op wat er later
gebeurd is en op de gevoelens van de Palestijnen, onze buren,” zei
Sjaron. “Wij hebben ons niet opgesteld zoals een onafhankelijk land
zich hoort op te stellen.

“De zwakheid van Israël was een uitnodiging voor de Palestijnen om met
meer zelfvertrouwen tegen Israël en de in hun ogen verzwakte Israëli
Defense Forces te vechten, aldus Sjaron.

De Likoed-leider maakte deze opmerkingen nadat Barak in verschillende
verkiezingsspecials had uitgehaald naar zijn tegenstander in de
verkiezingen.

Sjaron verwijt Barak dat hij “niet de les heeft geleerd dat een natie
met waardigheid niet onderhandelt onder druk van geweld.” Sjarons
verkiezingsspots “nieuwe stijl” dragen de volgende slogan uit: “Barak
beloofde vrede; Barak bracht oorlog”.