Vergeten vluchtelingen

Als wordt gesproken over de vluchtelingen van het Midden-Oosten conflict, wordt meestal gerefereerd aan Palestijnen. Op 22 en 23 oktober vindt een conferentie plaats in Jeruzalem die zal worden bijgewoond door delegaties van over de hele wereld. Onderwerp van gesprek: de Joden die vanaf 1948 de Arabische landen ontvluchtten.

Doel van de conferentie is het lanceren van de International Rights and Redress Campaign. Deze campagne beoogt het vastleggen van familiegeschiedenissen en de schendingen van mensenrechten van Joden onder Arabische regimes. Ook moet het verlies van bezittingen worden gedocumenteerd.

Het massale vertrek van Joden uit de Arabische wereld heeft nooit veel aandacht gekregen van de internationale gemeenschap. Dit gegeven motiveerde meerdere Joodse groepen in de diaspora, met de World Organization of Jews from Arab Countries (WOJAC) en Justice for Jews from Arab Countries (JJAC) aan kop, om een campagne te starten. De conferentie in Jeruzalem is het resultaat van drie jaar onderzoek naar de Arabisch-Joodse vluchtelingen.

Stanley A. Urman, directeur van JJAC, licht toe: "Het zou onrechtvaardig zijn, als de internationale gemeenschap slechts de rechten zou erkennen van een vluchtelingengroep: de Palestijnen. Er moeten gelijke rechten worden toegekend aan de andere slachtoffers van hetzelfde Midden-Oosten conflict: de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen."

De International Rights and Redress Campaign zal zich ervoor inspannen iedere Joodse familie die een Arabisch land onvluchtte en hun verliezen te registreren. De campagne beschouwt iedere Jood die een Arabisch land verliet, bijna een miljoen in totaal, als vluchteling. Collin J. Mellis, winnaar van de CIDI scriptieprijs 2005, betoogt echter in zijn scriptie ‘Forgotten Refugees? Jewish migrants from Arab lands and the Peace Process’ dat ongeveer 200.000 Arabische Joden daadwerkelijk kunnen worden gedefinieerd als vluchteling.