Palestinian Media Watchdog: “Tijd voor de FIFA om Palestijnse voetbalbond te boycotten”

Jibril Rajoud . Foto PMW

De Palestinian Football Association (PFA) en zijn president, Jibril Rajoub, zijn consequent Israel aan het boycotten en doen regelmatig oproepen tot een boycot van Israëlische atleten, evenals maakt deze meneer zich schuldig aan ophitsing.

Hoewel dit gedrag een overtreding van de FIFA-regels is, heeft geen van beiden passende gevolgen gehad, zei de Israëlische Palestinian Media Watch (PMW) afgelopen zondag.

“Op 22 oktober toonde de Internationale Judofederatie haar duidelijke morele vezel, door de Iraanse Judofederatie te schorsen van alle wedstrijden, administratieve en sociale activiteiten georganiseerd of geautoriseerd door het IJF en haar bonden, totdat de Iraanse Judofederatie sterke garanties geeft en bewijst dat ze de IJF-statuten zullen respecteren en accepteren dat hun atleten kunnen uitkomen tegen Israëlische atleten”, aldus zei Itamar Marcus, oprichter en directeur van PMW, en Maurice Hirsch, het hoofd van de organisatie van juridische strategieën, in een verklaring waarin de houding van de twee internationale sport organisaties worden vergeleken.

Marcus en Hirsch herinnerden eraan dat de PFA Palestijnse atleten al jaren had verboden deel te nemen aan sportevenementen met, of in, Israël.

“Rajoub heeft ook het Palestijnse voetbal gebruikt om terrorisme te ondersteunen en te verheerlijken; zet aan tot haat, geweld en racisme,” merkten ze op. Daarnaast is hij is ook voorzitter van de PLO Supreme Council for Youth and Sports.

Onder de voorbeelden wees de waakhond erop dat na een wedstrijd tussen Palestijnse en Israëlische kinderen, georganiseerd door het Peres Centre for Peace, in de nasleep van de Gaza-oorlog in 2014, Rajoub zei dat “elke activiteit van normalisatie in sport met de zionistische vijand een misdaad tegen de menselijkheid is.”

Vorige maand, volgens de verklaring – slechts enkele dagen voordat het IJF de Iraanse Judofederatie schorste – bevestigde Rajoub zijn steun voor het beleid dat is vastgesteld door de Raad van Arabische ministers voor Jeugd en Sport.

Om ‘normalisatie met de bezetting’ te voorkomen, zo zegt Jajoub, bepaalt dit beleid dat ‘geen Arabier deelneemt aan enige sportactiviteit in Israël – met andere woorden, een activiteit die door Israël wordt georganiseerd’, dat geen enkele Arabische of islamitische staat een kampioenschap mag organiseren met de deelname van Israëli’s, en dat elke atleet die tegen een Israëliër moet uitkomen in een internationaal toernooi, dit niet zal doen.

Een onderzoek tegen Rajoub wegens schending van de ethische code van de FIFA op basis van bewijsmateriaal dat door de PMW aan de tuchtcommissie van het orgaan is verstrekt, werd pas in juni geopend, twee jaar nadat de waakhond de klacht in de had ingediend.

In de tussentijd, in augustus 2018, heeft de FIFA Rajoub een jaar geschorst, nadat hij fans had uitgenodigd de truien en foto’s van de Argentijnse kampioen Lionel Messi te verbranden voordat het nationale team van Buenos Aires voor de Wereldbeker 2018 een warming-up zou spelen in Israël, zoals destijds gemeld door de Associated Press (AP). Argentinië besloot uiteindelijk de wedstrijd af te lassen. (maandagavond speelde Argentinië uiteindelijk een vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay in Tel Aviv).

Artikel 22, afdeling 1 van de FIFA-code luidt onder andere dat “personen die door deze code gebonden zijn, de waardigheid of integriteit van een land, privépersoon of groep mensen niet mogen schaden door minachtende, discriminerende of denigrerende woorden of acties vanwege ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, sociale afkomst, geslacht, handicap, taal, religie, politieke mening of enige andere mening, rijkdom, geboorte of enige andere status, seksuele geaardheid of een andere reden.”

“Gezien het feit dat Rajoub nu het PFA-beleid van het verbieden en boycotten van sport met Israëli’s heeft herhaald, roept PMW de FIFA nogmaals op te stoppen met het negeren van de voortdurende flagrante schending van haar regels en voorschriften door Rajoub en de Palestijnse voetbalbond – en dezelfde stappen te nemen zoals de Internationale Judofederatie dit tegen tegen Iran heeft gedaan, en de PFA te schorsen en discipline maatregelen tegen Rajoub te nemen totdat de Palestijnse voetbalbond de volledige omvang van de regels van de FIFA zal respecteren,” benadrukten Marcus en Hirsch.

In 2017 riepen Rajoub en de PFA de FIFA op om zes Israelische amateurteams op de Westelijke Jordaanoever te verdrijven, maar hun oproep werd afgewezen.

Advertentie (4)