De Stichting Jiddisj

Es grint im jidisjn landsjaft!
De Stichting Jiddisj wil het Jiddisj in Nederland nieuw leven in blazen.

Mira Rafalowicz heeft veel betekend voor de studie en de bekendheid van
het Jiddisj in Nederland. Toen Mira eind 1998 overleed, liet zij een
rijke Jiddisje en algemeen joodse bibliotheek na, die zij met veel
liefde en zorg bijeengebracht had. Om deze bibliotheek als eenheid te
bewaren en haar toegankelijk te maken voor iedereen die in het Jiddisj
en de Jiddisje cultuur is geïnteresseerd, is in het najaar van 1999 de
Stichting Jiddisj opgericht. Dat was een wens van Mira zelf, die van
harte werd ondersteund door haar broer en schoonzuster.

Een gedegen zoektocht naar een passende locatie voor de bibliotheek
heeft resultaat gehad. Met het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente
Amsterdam is de stichting overeengekomen dat de Mira
Rafalowicz-bibliotheek in haar gebouw aan de Jacob Soetendorpstraat als
aparte eenheid zal worden gehuisvest, uiteraard met
uitleenfaciliteiten. Op een aantal organisatorische punten, zoals een
verantwoorde catalogisering, zal coördinatie plaatsvinden met de eigen
collectie van de LJG. De stichting streeft ernaar de bibliotheek nog
voor het einde van 2000 te kunnen openstellen. Daarvoor moet nog veel
werk worden verzet.

Maar de Stichting Jiddisj heeft meer doelstellingen: het stimuleren en
ontwikkelen van activiteiten die aan de groeiende belangstelling voor
de Jiddisje taal en cultuur tegemoetkomen. Waarschijnlijk zal nog deze
winter een cursus Jiddisj voor beginners van start gaan, en ook het
organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst behoort tot de
mogelijkheden. Een voornemen van de stichting is inmiddels
gerealiseerd: de uitgave van een kwartaalschrift, dat zowel een beeld
geeft van het rijke literaire verleden, als een informatiebron is van
al datgene wat in de huidige wereld van het Jiddisj gaande is. Van dit
tijdschrift, Grine Medine, zijn inmiddels al twee delen verschenen.

Kortom, Es grint im jidisjn landsjaft!. Het Jiddisj in Nederland komt
tot bloei. Het bestuur van de Stichting Jiddisj hoopt dat u hieraan uw
bijdrage wilt leveren en houdt zich van harte aanbevolen voor
suggesties.

Het bestuur van de Stichting Jiddisj bestaat uit:
Henk Meijering, voorzitter
Hanna Luden, secretaris
Willy Brill
Max Rubinstein

Grine Medine is het tijdschrift van de Stichting Jiddisj en verschijnt
vier keer per jaar. Neem voor abonnementen contact op met het
secretariaat (zie hieronder). Uw steun wordt ook zeer op prijs gesteld!

Secretariaat van de Stichting Jiddisj en Grine Medine
Weesperzijde 300,
1097 EB Amsterdam
Internet: http://www.stichtingjiddisj.nl
E-mail: jiddisj@hotmail.com
Telefoon: (020) 668 16 34
Rekeningnummer: 561.215.499 (ABN AMRO)