Israël-theologie: Christendom van Bergrede kan nooit liberaal zijn

In het katern Religie en Filosofie van Trouw: Hoe kun je je als theoloog en gelovige echt openstellen voor het levende jodendom na Auschwitz, zonder de leer der gereformeerde vaderen ontrouw te worden? Op die vraag zoekt de hervormde VU-hoogleraar Bram van de Beek in zijn nieuwste boek op haast elke bladzij het antwoord, zoals vaak in zijn werk dwars, onberekenbaar en verrassend. Collega Peter Tomson uit Brussel gaat erop in.