Jiddisje radio in Amerika: een stukje geschiedenis aan de vergetelheid ontrukt

Duizend breekbare platen, dat is alles wat er over is van de ‘Golden Age of Yiddish Radio’, de jaren 1930-1950. Dankzij de inspanningen van één man blijft een schat aan informatie over een bijna vergeten tijdperk bewaard.

De platen werden teruggevonden op zolders, in stoffige kasten en zelfs op vuilnisbelten. Maar wat een verhaal vertellen ze!

Het Yiddish Radio Project, te bekijken op yiddishradioproject.org,
is een website geheel gewijd aan de historie van de jiddisje radio in
Amerika. Op de website zijn radiodocumentaires te beluisteren en oude
foto’s te zien, kortom: een zo goed als vergeten stukje joodse
geschiedenis in Amerika komt er tot leven.

De geschiedenis hoe Henry Sapoznik, oprichter van het Yiddish Radio
Project, zijn eerste vondsten deed, hoe hij zijn speurtocht voorzette,
wat hij ontdekte en hoe hij de versleten opnames tot leven wist te
wekken, leest haast als een detectiveroman.

Voor wie geen jiddisj kent is er op de site een vertaler te downloaden.

U kunt zich inschrijven op de nieuwsbrief, waarin u op de hoogte
gehouden wordt van nieuwe geluidsfragmenten die aan het archief van
hoorbare kleinoden uit het jiddische radioverleden in Amerika zijn
toegevoegd.

Stuur een email aan feedback@yiddishradioproject.org

Henry Sapoznik is tevens grondlegger van Klezkamp, the Yiddish Folk
Arts Program, een jaarlijks terugkerend joods muziekgebeuren dat dit
jaar voor de 20e maal plaatvindt. Voor meer informatie surf naar Living Traditions.