Reactie op boycot Israëlische producten

In verschillende media doen de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)
die het Palestinakomitee steunen een oproep om Israëlische producten te boycotten. Terzelfder tijd loopt er een belangrijke en dure advertentiecampagne om geld te storten ten behoeve van de Palestijnse bevolking.

Men verwacht van NGO’?s dat zij zich aan een strikt humanitaire
opdracht houden en dus niet aan politiek zouden moeten doen. Door tot
een boycot op te roepen, overschrijden zij dus niet alleen hun
opdracht, maar door hun tendentieuze en a-neutrale propaganda vormen
zij een verlengstuk van de Palestijnse propagandamachine en schaden de
geloofwaardigheid van hun organisatie.

Het FORUM der Joodse Organisaties (Belgie) wenst eveneens de aandacht
te vestigen op het feit dat een boycot van Israëlische producten geen
enkele weg opent tot de verbetering van de situatie in de Palestijnse
gebieden. Integendeel, zou het boycotten van Israëlische producten niet
tot gevolg kunnen hebben dat de Palestijnen die tewerkgesteld zijn in
deze Israëlische fabrieken, hun werk verliezen en de economische
toestand in de Palestijnse gebieden er enkel op verslechtert?

Merken wij nog op dat dit initiatief een weerspiegeling is van de
VN-conferentie over racisme van augustus 2001 in Durban. Door deze
conferentie in een politieke richting te willen stuwen en Israël te
laten veroordelen, hebben de NGO’?s ertoe bijgedragen dat voor de
eerste maal in de geschiedenis zo een conferentie op topniveau is
mislukt.