Hoeveel Amerikaanse joden zijn er nu werkelijk?

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat er 600.000 méér Amerikaanse joden zijn dat tot dusverre werd aangenomen. Maar dat cijfer wordt betwist.

Een landelijk demografisch onderzoek heeft recentelijk aan het licht gebracht dat het eerder bekende aantal van 6.1 miljoen Amerikaanse joden veel te laag is: 6.7 miljoen van de 288 miljoen Amerikanen blijken joods te zijn. "?Kennelijk zijn joden al tientallen jaren niet zorgvuldig geteld?", zegt directeur Gary Tobin van het Institute for Jewish & Community Research dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Van een afnemende joodse populatie is dus in het geheel geen sprake.

"Het begrip ‘joods’ is op vele manieren, en vooral ruim, te interpreteren. Je komt dan moeiteloos op 13.3 miljoen mensen met een band met het jodendom. Er is sprake van een verandering in de wijze waarop die naar buiten komt, maar je kunt beslist niet zeggen dat het jodendom aan het verdwijnen is. Het wortelt juist diep in de Amerikaanse maatschappij", aldys Tobin.

Joodse demografen zetten echter vraagtekens bij de resultaten van Tobin?s onderzoek en vinden dat ze de zaken te rooskleurig voorstellen.Tobin’s instituut deed onderzoek bij 250 gezinnen, terwijl een ander, veel groter opgezet onderzoek 4500 huishoudens onder de loep nam.
De langverwachte resultaten van het National Jewish Population Survey 2000-2001 lijken een ander beeld op te leveren.
Een onderzoek van de NJPS uit 1990 toonde aan dat meer dan de helft van de huwelijken met niet-joden werden gesloten. Dit was de meest opmerkelijke (en schokkende) uitkomst van het onderzoek, die tot gevolg had dat binnen de joodse gemeenschap (die destijds 5,5 miljoen mensen telde) vele miljoenen dollars werden besteed om de joodse identiteit te versterken.

Alhoewel de definitieve gegevens van de NJPS 2000-2001 pas begin oktober bekend worden, wordt nu al gesuggereerd dat de cijfers daarvan die van 10 jaar eerder dichter zullen benaderen dan de gegevens van Gary Tobin?s onderzoek. De demografen die verantwoordelijk zijn voor de NJPS-gegevens maken hun berekeningen op basis van de gegevens die ze vanuit grote joodse organisaties en federaties hebben ontvangen, aangevuld met cijfers ingebracht door rabbijnen en anderen die betrokken zijn bij kleine joodse gemeenschappen. Het getal 6.141.325 werd gepubliceerd in het Amerikaans Joods Jaarboek 2001, en wordt algemeen gezien als een betrouwbare schatting, temeer daar niet eerder een zo groot aantal huishoudens bij het onderzoek werd betrokken.

Wie is jood en wie niet?
Jood is iedereen die banden heeft met het jodendom, hetzij door religie, afkomst of opvoeding. Dat leverde in 1990 èn in 2000-2001 een getal op van ca. 5,5 miljoen mensen. Het onderzoek in 2000-2001 toonde daarnaast echter ook aan dat het bewustzijn van de joodse identiteit afneemt en dat er gemakkelijker niet-joods gehuwd wordt. In 2000-2001 was dat 33%, tegenover 28% tien jaar eerder. Daarnaast gaf 51% van de ondervraagden als godsdienst ‘joods’ op, tegenover 58% in het vorige onderzoek, en zeiden 1,4 miljoen joden te behoren bij een andere godsdienst dan het jodendom.Tobin ontdekte dat 2,5 miljoen Amerikanen zich psychologisch of sociaal met het jodendom verwant voelen. ?Deze subgroep is heel divers: ze bestaat uit niet-joden die naast hun eigen godsdienstige achtergrond ook joodse religieuze tradities aanhouden, mensen die ofwel joods zijn grootgebracht of een joodse ouder hebben maar thans een ander geloof belijden, mensen voor wie jodendom een ethnisch of cultureel gegeven is maar op godsdienstig vlak geen rol speelt, en mensen die een joodse partner of echtgenoot hebben. Tobin neemt de grenzen van zijn onderzoek heel breed: 4,1 miljoen Amerikanen hebben een joodse groot- of overgrootouder. ?Dat betekent dat er enorme mogelijkheden liggen: al die mensen identificeren zich op een of andere manier als joods.
Identitei

Advertentie (4)