Milieubewust in Israël

Tussen alle brandende issues is er in Israël groeiende aandacht voor het milieu.

Zo keek ik, als Isaeli, vaak tegen milieu problemen aan. Tuurlijk
belanghrijk, maar ?the struggle for life? is hier veeleisender dan dat
je je daar druk over maakt. Ik dacht met een glimlach terug aan de
studie die je in Nederland van het huisvuil moet maken voor je iets mag
weggooien: batterijen apart, papier, bio-bruikbaar, gekleurd glas, wit
glas, plastic en de rest (of is er intussen nog wat bij?). Toch is er
verandering in het milieu-bewustzijn aan het komen in het Heilige Land.
We zien dit niet alleen aan het feit dat er sinds jaar en dag een
ministerie voor het milieu bestaat, maar ook aan het feit dat er op
straat containers voor gebruikte plastic flessen staan (apart deurtje
voor de doppen), en dezer dagen aan de grote aandacht die de huidige
vervuiling van de zee in de media krijgt.

Echter, het Jodendom is de aandacht voor het milieu en voor het
esthetische niet vreemd, zoals duidelijk staat in Bamidbar 35:2, en het
commentaar vamn Rashi aldaar. Ook de parshat hasjavoe?a staat in het
teken van de pracht en de praal van het te bouwen Tabernakel. Een ander
interessant gegeven in deze is dat de twee ?groene? partijen voor de
laatste verkiezingen samen goed waren voor het overschrijden van de
kiesdremple (als ze samen zouden zijn gegaan). Hoewel er geen politicus
is die zal zeggen dat het milieu hem niets kan schelen, is dit de
eerste keer dat uitgesproken milieu-partijen een dergelijke prestatie
halen. Iemand die op zo?n partij stemt, zonder dat de leiders van deze
partijen zich hadden uitgesproken over belangrijke onderwerpen van het
dagelijkse leven, vereenzelvigt zich blijkbaar dermate men hun
doelstellingen, dat hij zegt: ?de andere hete hangijzers van onze
maatschappij laten mij koud, en hiervoor loop ik warm?. Terugkomend op
Maslow, is ook dit verschijnsel een stap op weg naar de volwassenheid
van de Staat. We hebben, gelukkig, ook tijd en oog voor zaken die niet
van leven en dood zijn.

Dani Evers werd geboren in Amsterdam. Na zijn middelbare school ging
hij naar Israël, waar hij o.a. psychologie en computerwetenschappen
studeerde. Evers woont met zijn gezin op de Westbank, in de kleine
gemeenschap Yakir.

Advertentie (4)