De sheik en Europa


Vaste joods.nl columnist Tom Spiero heeft maar weinig woorden nodig om zijn mening over de liquidatie van sheik Yassin tot uitdrukking te brengen.

Er zijn gebeurtenissen waaraan je niet veel woorden hoeft vuil te maken. Dit is er één.
Met uw instemming houd ik het vandaag dan ook kort.

Om de liquidatie van sheik Yassin heb ik geen traan gelaten. En ik was
niet verrast door de veroordeling daarvan door Nederland en andere
leden van de Europese Unie. Misschien voelen sommigen van u zich in
verlegenheid gebracht door de verwijzing naar de strijdigheid met de
internationale rechtsorde die het handelen van Israël in  deze
aankleeft.
Met diegenen in gedachten geef ik u het volgende in overweging.

De Nederlandse regering is er door het betreffende VN Orgaan op gewezen
dat het Nederlandse uitzettingsbeleid in strijd is met het door
Nederland geratificeerde Verdrag van de Rechten van het Kind. Dit is
geen aanleiding voor de Nederlandse overheid het beleid te wijzigen.
Kennelijk bestaan er naar het oordeel van de Nederlandse overheid
dermate ernstige ? crisisachtige ? omstandigheden in Nederland dat de
verplichtingen van het VN Verdrag zijn opgeschort.

De Internationale Rechtsorde wordt bewaakt door diverse VN organen. De
VN Commissie voor de Rechten van de Mens wordt voorgezeten door Libië.
En Syrië is lid van de Veiligheidsraad.
Kortom: we moeten allemaal wel eens slikken, nietwaar?