Kibboets Ayelet Hashachar wil mosjav worden

De kibboets hoopt door deze statusverandering uit de rode cijfers te komen.

Nog niet eerder in de geschiedenis van Israël heeft een kibboets de staat om toestemming gevraagd om mosjav te worden.
 
Tijdens een ledenvergadering vorige week stemde 80% van de leden van kibboets1
Ayelet Hashachar  vóór een dergelijk verzoek. Dit gebeurde nadat
kibboets Mishmar David onlangs toestemming had ontvangen van de Israël
Land Authority, om een zogenaamd ?community village?, in wezen een
normale woonwijk, te worden.
Het management van kibboets Ayelet Hashachar heeft nu van de leden
toestemming gekregen om een officieel verzoek in te dienen bij het
ministerie van Landbouw en bij het kadaster.

Danny Kritchman, voormalig directeur van het ministerie van landbouw,
is hoofd van het team dat de omzetting van de kibboets tot mosjav2 heeft
voorbereid. ?Hierdoor zullen de individuele leden van de kibboets niet
langer verantwoordelijk zijn voor de collectieve schulden van de
kibboets, en daarnaast kunnen zij een stuk grond aankopen dat zij aan
de eigen kinderen kunnen nalaten. Hierdoor wordt de situatie voorkomen
dat de oudere kibboetsleden berooid achterblijven?, zegt Kritchman.

 
Ayelet Hashachar, gelegen in de Jordaanvallei, is opgericht in 1917. De
kibboets is bekend om haar fruitboomgaarden en was ook een van de
eerste kibboetsiem met een gastenverblijf.
Indien het verzoek tot privatisering wordt ingewilligd ontvangt ieder
kibboetslid  een stuk land ter grootte van 47 dunam (± 1.200
m2).  Een groot deel van de grond vervalt aan de staat.
De vorige regering had een interministeriële adviesgroep in het leven
geroepen om de mogelijkheden te onderzoeken kibboetsiem om te vormen
tot mosjaviem.
De voorzitter van de vereniging van taxateurs in Israël, Ron Virnick,
verwacht dat de interministeriële adviesgroep haar goedkeuring zal
geven aan het verzoek van Ayelet Hashachar, maar voegt eraan toe dat
toestemming voor statuswijziging beperkt zal blijven tot kibboetsiem in
de Negev en de Galil.
 
Bron: Maariv, 23-03-04

Ayelet Hashachar ligt in het noorden van de Galil, 35 km ten zuiden van
Kirjat Sjmona. De naam van de kibboets, ?morgenster?, stamt af van de
oorspronkelijke Arabische naam van de plek, Nijmat-al-Subh. Ayelet
Hashachar werd in 1918 gesticht door pioniers. Door de stichting van
deze kibboets en die van Kfar Giladi en Tel Hai kwam de Hula-vallei
binnen de landsgrenzen van het toenmalige Palestina te liggen. Ayelet
Hashachar ligt niet ver van Nationaal Park Tel Hatzor.

1 collectieve boerderij
2 dorpsgemeenschap met collectieve belangen