Militaire eed van trouw liever op de Tora


Uit het buitenland (met name Rusland) afkomstige, van oorsprong christelijke soldaten in het Israëlische leger gaan in toenemende mate over tot het jodendom.


Het afgelopen jaar  veranderden 183 militairen van religie, een verdubbeling ten opzichte van 2002.

Dit meldt het oecumenische persbureau ENI. Het betreft vooral
christelijke rekruten die uit de voormalige Sovjet-Unie komen. Het
persbureau noemt de verplichte inburgeringscursus als belangrijkste
oorzaak. Deze cursus van twee maanden, die moet worden gevolgd om
volwaardig staatsburger te kunnen worden, besteedt sinds drie jaar veel
aandacht aan het Oude Testament en aan de joodse geschiedenis.

Momenteel staat van de Israëlische rekruten meer dan de helft niet als
jood geregistreerd. In het leger zitten ongeveer achtduizend niet-joden.

In het recente verleden is gebleken dat christelijke militairen hun eed
van trouw niet op het Oude, maar op het Nieuwe Testament wilden zweren.
Dit leidde ertoe dat ultraorthodoxe joden van de Sjas-partij het
parlement een wetsontwerp voorlegden om de immigratie van christenen
aan banden te leggen. Ze wilden de zogeheten ‘grootvaderclausule’
schrappen die inhoudt dat iemand met slechts één joodse grootvader al
het staatsburgerschap kan verkrijgen. Het wetsontwerp kreeg onvoldoende
steun. Wel werd besloten in de inburgeringscursus meer aandacht aan het
jodendom te besteden.

Binnen geheel Israël wordt het aantal niet-joden geschat op tussen de
250.000 en 300.000, op een totale bevolking van 6,1 miljoen.
Bron: Nederlands Dagblad 29 maart 2004