Aangepast plan om Gaza te verlaten

Het aangepaste plan van premier Sharon, om Gaza te verlaten gaat uit van het vernietigen van de woningen van kolonisten voordat Gaza aan de Palestijnen zal worden overgedragen, ook wil men een internationale “toezicht houdende troepenmacht” en zullen industriele zone geheel intact, tegen een nader te bepalen vergoeding, aan de Palestijnen worden overgedragen.

De Israëlische legerradio meld dat het aangepaste volledige plan in
eerste instantie door het kabinet moet zijn goedgekeurd, waarna het
plan drie fasen zal worden uitgevoerd, voor iedere fase zal er een
aparte goedkeuring van het kabinet nodig zijn.
Bij iedere fase kan dan worden bekeken hoe het de veiligheidssituatie
heeft beinvloed, voordat tot een volgende fase zal worden overgegaan.

In de eerste fase zullen de nederzettingen Netzarim, Kfar Darom en
mogelijk ook Morag worden ontruimd. Het geisoleerde Gush Katif blok zal
mogelijk in de tweede fase ontruimd worden, als alternatief voor de
tweede fase is het ook mogelijk sommige nederzettingen (mogelijk vier)
op de West Bank te ontruimen.

In het plan is ook rekening gehouden met eventueel internationaal
toezicht, waarbij Egypte de training van Palestijnse veiligheidstroepen
voor zijn rekening neemt en Israël zich het recht voorbehoud “stappen
tegen het terrorisme te ondernemen”.
Sommige kabinetsleden hebben al voorzichtig hun goedkeuring
uitgesproken voor een internationale toezichtmacht, een concept waar
traditioneel de Israëlische regeringen altijd tegen waren.

De voorman van de Labor partij, Shimon Peres heeft al laten weten zijn
twijfels te hebben dat de huidige Israëlische regering een dergelijke
internationale toezichtmacht zal goedkeuren. Volgens hem zal Amerika
daarin niet participeren gezien de problemen van Amerika in Irak,
zonder Amerikaanse inbreng zal goedkeuring voglegnes Peres, niet worden
gegeven.

Sharon heeft het voornemen om het plan komende zondag al in de
vergadering van het kabinet te brengen, gebeurt dit niet dan zal het
plan in ieder geval voor het eind van deze maand door de regering
worden besproken.

Het aangepaste plan voorziet tevens in Israëlische controle over het luchtruim en de zee bij Gaza, alsook de Philadelphia-route.
 
www.haaretz.com/hasen/spages/429347.html