Dubai kopieert Israëlisch hi-tech model

Vertegenwoordigers van de regering van Dubai hebben Israël benaderd met het verzoek om gezamenlijk technologische projecten uit te gaan voeren.

Ter wijl Dubai bezig is zich te ontwikkelen tot het financiele centrum van de regio, heeft de overheid in Dubai inmiddels ook besloten de hi-tech industrie te gaan ontwikkelen volgens het Israëlische model. Overheids functionarissen hebben Israël inmiddels benaderd met het verzoek om gezamenlijk technology projecten te gaan uitvoeren.

Tijdens een regionale economische conferentie in Jordanie zijn er gesprekken geweest tussen israelische zakenmensen en de overheids functionarissen uit Dubai. In deze gesprekken werden voorstellen gedaan aan de Israëlische zakenmensen om in Dubai bedrijven te gaan opzetten.
Ook heeft men zich bereid verklaard naar Israël te komen om daar meer expertise op te doen, de regering van Dubai heeft al enige tijd geleden besloten dat dergelijke bezoeken over en weer zijn toegestaan.

While striving to become the regional financial center, Dubai has decided to develop its hi-tech industry according to the Israëli model. Senior Dubai officials have approached Israël with the intention of developing joint technology projects.

Dubai officials met with Israëli businessmen during the regional economic conference in Jordan and expressed interest in cooperation with leading Israëli hi-tech companies, which have not yet expanded to the Gulf.

Dubai representatives showed excellent understanding of the Israëli legislation governing manufacture and the hi-tech industry. They also expressed willingness to visit Israël, since the Dubai government does not oppose such visits.

www.maarivintl.com/index.cfm?fuseaction=article&articleID=8682