Ontruimingsschema Gazastrook bekend


De vrijwillige ontruiming begint in augustus, met gedwongen ontruiming wordt begonnen in december. Eind juni kunnen kolonisten hun verhuiscompensatie aanvragen.

Het ontruimingsplan zoals dat eerder deze maand bekend werd gemaakt
voorzag in vrijwillige ontruiming in maart 2005 en gedwongen ontruiming
in september 2005.
Het
hele plan is echter herzien en zal nu versneld worden uitgevoerd.
Hierdoor is het nu mogelijk om al voor het eind van deze maand de
aanvragen in te dienen om in aanmerking te komen voor vergoeding bij
vrijwillige verlating van de nederzettingen. De eerste vrijwillige
ontruimingen kunnen dan in augustus beginnen.

Ook het leger is zich aan het voorbereiden nu de gedwongen ontruimingen
al in december zullen plaatsvinden. Donderdag j.l. is er een speciaal
team opgezet onder de verantwoordelijkheid
van de bevelhebber van het zuiden van Israël. Het team zal onder
leiding staan van reserve-generaal Yossi Turjeman, en zich bezighouden
met instructie aan de tientallen officieren die bij de ontruiming
betrokken zullen zijn.
 
Versnelling van de ontruiming is volgens het leger noodzakelijk om te
voorkomen dat Palestijnse terroristen de ontruiming zullen proberen te
saboteren om zodoende te kunnen zeggen dat zij degenen waren die het
leger en de kolonisten uit Gaza hebben verdreven.

Het plan voorziet ook in het oprichten van een speciale unit die de
gedwongen ontruiming zullen moeten uitvoeren.  Soldaten van deze
speciale eenheid zullen een speciale training krijgen en functioneren
als een apart onderdeel van de politie. Ook andere speciale leger- en
politie-eenheden zullen van deze nieuwe eenheid deel gaan uitmaken.
Uiteindelijk zal de eenheid bestaan uit ongeveer 2.000 manschappen, die
via een speciale selectieprocedure tot de nieuwe eenheid zullen worden
toegelaten.
Op deze manier hoopt men te voorkomen dat er soldateen zullen zijn die
de hun opgedragen taak zullen weigeren uit te voeren, en zullen er ook
geen reservisten hoeven te worden opgeroepen om bij de ontruiming te
helpen.

Bron: maarivintl.com 

Advertentie (4)