Yad Vashem roept op tot actie in Darfur


In een persverklaring roept het Holocaustcentrum in Jeruzalem de wereld aan in actie te komen tegen de voortdurende, door de Soedanese regering gesanctioneerde schendingen van de mensenrechten.

Yad Vashem heeft met groeiende bezorgdheid de gebeurtenissen in de
Soedanese provincie Darfur gevolgd. Uit de verslaggeving blijkt dat de
mensenrechten in het land strcutureel geschonden worden en dat er
sprake is van ethnische zuiveringen en zelfs van volkerenmoord.

Gedurende de Holocaust reageerde de wereld traag op berichten over de
moord op zes miljoen joden. In de jaren ’90 van de vorige eeuw kon in
Rwanda een ongebreidelde genocide plaatsvinden zonder dat de
internationale gemeenschap daadwerkelijk reageerde. Het is van
levensbelang dat de wereld lering trekt uit in het verleden gemaakte
fouten en alert reageert als genocide opnieuw haar afzichtelijke kop
opsteekt.

Yad Vashem spoort wereldleiders aan de krachten te bundelen en zonder
dralen in actie te komen om de tragedie in Darfur te stoppen voor het
te laat is. Er moet effectieve humanitaire hulp geboden worden aan de
regio en de daders die daar deze gruwelijke misdaden tegen de
menselijkheid begaan moeten worden gestraft.

Advertentie (4)