Het Lewandowski Koor moet blijven!


Het Lewandowski Koor kan terugkijken op een fraai verleden van 10 jaar uitvoeringen van joodse liturgische muziek. Het koor ziet de toekomst somber in als er niet snel nieuwe leden bijkomen.

Op zondag 5 september 2004 hervat het Lewandowski Koor de repetities na
de zomerstop. Het afgelopen jaar is gerepeteerd onder leiding van de
kundige, enorm inspirerende Israëlische/Argentijnse dirigente Marcela
Obermeister. Zij heeft het Liberaal Joods Koor ook tot een enorme
prestatie wetern te brengen tijdens de 4 mei herdenking in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam in 2003.

Echter, als het aantal leden zo klein blijft als de afgelopen tijd, zal
het koor gedwongen zijn zichzelf op te heffen. Dat zou enorm jammer
zijn voor de trouwe leden en een kapitaalvernietiging van de opgedane
ervaring in de afgelopen jaren.

Het Lewandowski Koor werd in het voorjaar van 1994 opgericht door
musicoloog Anton Molenaar en chazzan Avery Tracht van de Liberaal
Joodse Gemeente Amsterdam. Aanleiding was de honderdste sterfdag van de
Duitse synagogale componist Louis Lewandowski, een van de eerste componisten die liturgische muziek heeft geschreven waar ook vrouwen in mogen meezingen.

Juist het repertoire maakt het Lewandowski Koor bijzonder: er wordt
joods liturgische muziek uit  Nederland, Israël en de Verenigde
Staten gezongen, en dat vierstemmig (sopraan-alt-tenor-bas).

Het koor nodigt belangstellenden van harte uit voor de repetitie a.s.
zondag 5 september van 18.00-20.00 uur in de Anne Frankzaal van de
Liberaal Joodse Gemeente in de Jacob Soetendorpstraat in
Amsterdam. 

Informatie: 020-6799401

In Levend Joods Geloof nr.3 1996 (en voor een deel op www.xs4all.nl/~ljg/) is meer te lezen over het Lewandowski Koor.