JMW Clienten- en deelnemersraad uitgenodigd voor gesprek met NIK en NIHS


Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Joodse Gemeente Amsterdam hebben de Clienten- en deelnemersraad van Joods Maatschappelijk Werk uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding tot deze opmerkelijke stap is een advertentie die de Raad heeft geplaatst in o.a. het NIW (22 oktober 2004), en die ook te lezen was op Joods.nl en de website van JMW.

De inhoud er van komt de besturen van het NIK en de Joodse Gemeente
Amsterdam onbegrijpelijk voor en heeft hen ernstig gegriefd. Zij
hechten er aan de cliënten en deelnemers van JMW te informeren over de
tussen JMW en het NIK/Joodse Gemeente Amsterdam ontstane situatie. De
laatsten gaan er van uit dat de stellingname van de Clienten- en
deelnemersraad is gebaseerd op enig misverstand.  De Clienten- en
deelnemersraad heeft de ontvangst van de uitnodiging bevestigd
maar aangegeven deze uitnodiging niet op korte termijn te kunnen
realiseren en binnenkort contact op te nemen.

De Joodse Gemeente zet zich in ten bate van de geestelijke zorg van
haar leden, en werkt trouwens ook voor heel veel (nog) niet-leden.
Daarom bestaat er bij ons als geen ander, begrip voor het belang dat
moet worden gehecht aan het werk waarmee JMW zich bezighoudt.

Het NIK en de Joodse Gemeente Amsterdam hebben geen actie richting JMW
geinitieerd, maar JMW heeft op heimelijke wijze getracht vermogen dat
niet aan JMW toekomt, te verwerven. De heimelijkheid er van heeft JMW
in de enkele gesprekken die het heeft willen voeren met NIK en Joodse
Gemeente Amsterdam, ook bevestigd.

Wij willen alles er aan doen om de aloude verhouding voort te zetten,
waarbij JMW in de positie zal verkeren dat het als voorheen een beroep
kan doen op het rendement op het vermogen van een aantal Joodse fondsen.

In tegenstelling tot hetgeen was afgesproken – langs bestuurlijke weg
een oplossing in stilte vinden – heeft JMW via advertenties  de
zaak nodeloos op scherp gezet en onze organisaties daarmee in een kwaad
daglicht geplaatst.
JMW was wel op de hoogte van de door de Clientenraad geplaatste
advertentie, maar heeft daar eigener beweging geen afstand van willen
doen. Eerst na aandrang onzerzijds heeft de Raad van Toezicht van JMW
verklaard niet gelukkig te zijn met de inhoud van de advertentie omdat
het niet correct is wat daar in staat. Van de keuze om een advertentie
te plaatsen, neemt JMW , o.a. door deze ook prominent op de
JMW-website te plaatsen, geen afstand. Dat strookt niet met de
bestuurlijke benadering en leidt tot bezorgdheid bij de cliënten en
deelnemers van JMW. Daar lijkt ons JMW niet bij gebaat; onze leden zijn
dat in ieder geval niet.

Zie op de website van het NIK ook:
Fusievoorstel JMW: bestuurlijk overleg of juridische procedure
Uitleg over de positie van het NIK inzake de fusiepoging van JMW

Advertentie (4)