Koninklijke onderscheiding voor Rotterdamse predikant


Dominee J.H. van der Steen, voorzitter en secretaris van het Rotterdamse Jom Hasjoa Beraad, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau als blijk van waardering voor zijn bijzondere werkzaamheden. Burgemeester Ivo Opstelten overhandigde de onderscheiding tijdens een dienst op 3oktober in de Laurenskerk aan het Grotekerkplein te Rotterdam.

De heer Van der Steen is met name onderscheiden voor zijn bijzondere inzet als
predikant. In 1981 werd hij beroepen tot predikant door de Hervormde
gemeente Rotterdam. Van der Steen heeft deze functie onbezoldigd
uitgeoefend, naast zijn functie als leraar aan de Ichtus Hogeschool.
Binnen het  onderwijs was hij jarenlang actief op adviserend en
bestuurlijk gebied. Sinds 1996 is hij voorzitter  van de centrale
kerkenraad voor de Hervormde Gemeente Rotterdam. In die hoedanigheid
heeft hij  zich op landelijk niveau beziggehouden met de
totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland.

Daarnaast heeft Van der Steen gedurende zijn hele predikantsperiode
een bijzondere band gehad met het Kinderhuis aan de Van
Speykstraat/Schietbaanstraat. In 1981 is hij door de centrale
kerkenraad tot bestuurslid van deze instelling benoemd.

Veder ontplooide Van der Steen activiteiten ten bate van de Joodse
Gemeenschap in Rotterdam voor  het Jom Hasjoa Beraad, waarbinnen hij
sinds de oprichting de functies van voorzitter en secretaris vervult.
Binnen dit beraad heefthij een verbindende rol en een rol als
bruggenbouwer tussen de vertegenwoordigers van de verschillende
religies.

Bron: www.rotterdam.nl