Open brief aan orthodox-joodse organisaties


De Clienten- en deelnemersraad van Joods Maatschappelijk Werk brengen in Het Parool van donderdag 21 oktober in een open brief hun bezorgheid tot uitdrukking over de gevolgen van de voorgenomen juridische procedure die tegen JMW wordt voorbereid.

Open brief aan orthodox-joodse organisaties

Een groot aantal met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK)
verboden organisaties is een juridisch proces aangegaan gericht tegen
de stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMS). Hun doel is om geld weg
te halen bij JMW en te verdelen onder elkaar.

Het gaat daarbij om geld van vroegere voogdij-instellingen waarvan het
werk al meer dan 30 jaar door JMW wordt gedaan. Zonder dat geld wordt
het huidige werk van JMW bedreigd.

Veel leden van de orthodoxe organisaties zijn client van JMW, ook zij worden benadeeld.

Namens alle clientenen deelnemers vragen wij dat deze actie, die een
desastreuze uitwerk heeft op de hele Joodse gemeenschap, wordt
stopgezet.

De clienten- en deelnemersraad van JMW,
Dr. P.A.B. Konijn, voorzitter,
S.L. Wennek, secrertaris-penningmeester

Joods.nl vroeg JMW-directeur Hans Vuijsje om commentaar. Vuijsje: “Een
derde partij is momenteel druk aan het werk om alle betrokkenen weer om
de tafel te krijgen. Een gesprek is hard nodig, want deze open brief
toont aan dat er grote bezorgheid en onrust leeft onder clienten en
deelnemers van Joods Maatschappelijk Werk.”

Zie voor achtergronden:

14 sept 2004:  JMW geeft antwoord

6 juli 2004:  Joodse miljoenen betwist

5 juli 2004: Voormalige joodse weeshuizen gaan op in JMW

4 juli 2004: Claim oorlogswees: er is niets meer te bewijzen

4 juli 2004: Waar is geld joodse oorlogswezen gebleven

Advertentie (4)