Wie ziet ze vliegen?


In de Parool-rubriek ‘De planeet deze week’ van 20 november las de redactie van joods.nl dat de Israëlische regering bij buurland Jordanie een klacht heeft ingediend over Jordaanse duivenpoep waardoor de luxe badplaats Eilat wordt vervuild.

Volgens de Nieuwsdienst van het Midden-Oosten beweert Israël  dat
duiven ‘met opzet hun uitwerpselen boven Eilat laten vallen en daardoor
het toersime in de badplaats in gevaar brengen’. Eilat ligt maar een
paar kilometer van de Jordaanse havenstad Aqaba, waar de duiven zich te
goed doen aan restjes ingevoerd graan, waarvan ze het afvalproduct over
de grens deponeren.

Volgens het bericht, waarvoor de redactie overigens op geen enkele
manier een bron dan wel bevestiging kon traceren, kon de Jordaanse
regering niet onmiddellijk reageren.

En toen bekroop ons het gevoel dat hier wellicht sprake is van een
‘hoax’… en daarom roepen we de assistentie in van u, lezers: wie kan ons een aanwijzing geven naar een bron (vooropgesteld
dat het bericht op waarheid berust, natuurlijk)?