Yitschak Levy is niet meer


Een van de twee laatst overgebleven joden in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is vorige week overleden. Overeenkomstig zijn wens zal hij in Israël worden begraven, mits Amerikaanse en Israëlische instanties lukt zijn stoffelijk overschot door Afghanistan te laten vrijgeven.

Het stoffelijk overschot van Levy is door Amerikaanse soldaten
overgebracht naar een mortuarium, tot de instanties besloten hebben
toestemming te geven voor vervoer. De vertraging wordt veroorzaakt
omdat Lev, volgens Afghaanse bronnen, moslim zou zijn geworden.
De legerrabbijn van de Amerikaanse strijdkrachten probeert het lichaam
via de Israëlische Ambassade in Tasjkent naar Israël te laten
overbrengen.

Levy heeft altijd geweigerd Afghanistan te verlaten. Na zijn overlijden
hebben familieleden in Israël contact gezocht met rabbijn Zvi Simantov,
de geestelijk leider van de Afghaanse joden, teneinde het stoffelijk
overschot in Israël te kunnen begraven. Rabbijn Simantov
benaderde de Sefardische opperrabbijn in Israël Shlomo Amar, die op
zijn beurt contact opnam met de Amerikaanse ambassadeur in Israël
Daniel Kurtzer. Deze heeft vervolgens de acties in gang gezet die
uiteindelijk moeten leiden tot het vrijgeven van het lichaam.

Yitschak Levy leefde al jaren op voet van oorlog met de enige andere in
Kaboel overgebleven jood, Zevulun Simantov, met wie hij samen de zorg
voor de synagoge droeg. Levy beschuldigde Simantov van diefstal van een
Torarol. Vanwege de beschuldigingen die beide mannen aan elkaars adres
uitten zaten ze enige tijd in gevangenissen van de Taliban, die
overigens de betwiste Sefer Tora confisqueerde.

In 1990 trokken de ca. 20 overgebleven joodse families weg uit de
Afghaanse hoofdstad en vestigden zich in Turkmenistan, Oezbekistan en
India, alleen Levy en Simantov bleven achter.

Bron: www.haaretz.com

Zie voor meer informatie over joods Afghanistan ook:
www.jewishvirtuallibrary.org
www.isjm.org/
www.haruth.com