Symposium “God en geweld”

Een jood, een christen, een moslim en een hindoe gaan op 26 mei met elkaar in debat tijdens een studiebijeenkomst over God en geweld, georganiseerd door de Commissie Dialoog van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken.


Religies vervullen een positieve functie in het leven van miljoenen
mensen, anderzijds spelen religies een rol in tal van gewelddadige
conflicten in deze wereld. De vraag die centraal staat op het symposium
is of gewelddadigheid geworteld is in religies, en meer specifiek in
ons godsbeeld. Met andere woorden: is geweld verbonden met het hart van
het geloof?

Het Hindoeisme staat bekend om zijn geweldloosheid, toch roept
de Bhagavadgita op om ten strijde te trekken tegen vijanden. In het
huidige India passen hindoe fundamentalisten geweld toe. De vraag is,
hoe het geweld uit de praktijk en het concept van geweldloosheid zich
tot elkaar verhouden. In het Jodendom roepen de profeten op tot
barmhartigheid, de Tora vraagt om bescherming van de vreemdeling, maar
spreekt ook van oorlogen met omringende volkeren. De Staat Israël
hanteert geweld om zich tegen Palestijns geweld te beschermen. De vraag
is, of geweld vanuit Joods perspectief is toegestaan. Het Christendom
kent een lange geschiedenis van barmhartigheid en diaconaat, maar
Christenen waren ook betroken bij (expansie-) oorlogen. In het Nieuwe
Testament roept de Bergrede op tot geweldloosheid, maar Christenen
stellen zichzelf de vraag waarom God de dood van Christus eiste. Is het
godsbeeld zelf met geweld verweven? De Islam wordt bekritiseerd
als een religie van mensen die in staatkundig verband geweld niet
schuwen. De vijanden van God mogen en moeten bestreden worden. Radicale
Moslims vinden voor hun opvattingen aanknopingspunten in de Koran.
Anderzijds openen de Soera’s in de Koran met de uitspraak dat God
barmhartig is. De vraag is, hoe in hedendaagse Islamitische stromingen
gedacht wordt over de vraag of God geweld goedkeurt.

Over dit onderwerp willen de organisatoren in alle openheid met elkaar
spreken, vanuit de gedachte dat een echte interreligieuze dialoog niet
voorbij gaat aan de pijnpunten. Aan vier sprekers is gevraagd om hun
inleiding op te bouwen aan de hand van drie invalshoeken:

  • God en geweld in de heilige teksten
  • God en geweld in de klassieke godsleer
  • De visie op God en geweld in de grootste hedendaagse stromingen

Inleiders:
Albert Ringer – jood
Pim Valkenberg – christen
Hasan Yar – moslim
A. Bierdja – hindoe
De bijeenkomst wordt geleid door Rob Wurms (LJG)

Datum:     26 mei 2005.

Plaats:      Dienstencentrum PKN, J. Haydnlaan 2a, Utrecht.

Tijd:         16.00 tot 20.30 uur.

Aanmelden bij Berry van Oers (RvK-BIO), tel. 030-2326936 of BvOers@rkk.nl

Kosten deelname: 10 euro inclusief vegetarische maaltijd (te voldoen bij binnenkomst)

Advertentie (4)