Demografie Israël 2005

Binnen afzienbare tijd zal Israël voor het eerst in meer dan tweeduizend jaar de grootste Joodse gemeenschap ter wereld binnen haar grenzen hebben. De bevolkingstoename is vooral het gevolg van een toename van het aantal geboortes.


In Israël zal naar verwachting de Joodse bevolking met ca. 50.000
mensen toenemen. Volgens het rapport van het Jewish Agency is Israël
daarmee een van de zeer weinige landen waar de Joodse bevolking
groeit.  Volgens een recent onderzoek van het Jewish People Policy
Planning Institute  wordt dit niet veroorzaakt door immigratie
maar door een natuurlijke groei:Joodse vrouwen in Israël hebben
gemiddeld 2.7 kinderen en de meeste van hen zeggen graag meer kinderen
te willen. In de jaren ’90 emigreerden jaarlijks ca. 70.000 Joden naar
Israël, maar dit aantal daalde dramatisch in de laatste paar jaar tot
ca. 20.000.

Het JPPPI adviseert de Israëlische regering ‘creatiever’ om te gaan met
de immigratieregels. Door het invoeren van een ‘gefaseerd burgerschap’
zouden Joden uit andere landen tijdelijk Israëlisch staatsburger kunnen
worden. Als tegenprestatie zou een periode van militaire dienst en een
geldbedrag van de nieuwe Israëli kunnen worden gevraagd.

Demografische gegevens hebben in het Midden-Oosten politieke betekenis.
De snelle toename van het het aantal Arabische Israëli’s  – op dit
moment al bijna net zoveel in Israël en op de Westbank als Joden –
wordt door vele volksvertegenwoordigers in de Knesset gezien als een
bedreiging van de Joodse identiteit van Israël.

Op dit moment wonen er nog iets meer Joden – ca. 5,5 miljoen – in de
Verenigde Staten, volgens een rapport van het Jewish Agency in de VS.
In de Verenigde Staten neemt het aantal gemengde huwelijken af en daalt
het aantal geboortes minder snel dan voorheen.

Het rapport (72 pagina’s, ca. 800 kb) van het JPPPI is HIER als pdf-file te donwloaden