Ingezonden: Petitie tegen de ‘muur’


Een jaar geleden, op 9 juli 2004, werd de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof gepubliceerd. Ter gelegenheid daarvan roept de Midden-Oosten groep van GroenLinks op een petitie te tekenen gericht aan de Nederlandse regering en het parlement, tegen de voortdurende bezetting van Palestijns gebied, het bouwen van een muur door Israël en het gebruik van geweld door beide partijen.

Uit de tekst van de petitie aan regering en parlement:
‘De ondertekenaars roepen onze regering op Israël te houden aan het
oordeel van het Internationale Gerechtshof en de Algemene Vergadering
van de VN over ‘de muur’. ?Op 9 juli 2005 is het precies een jaar
geleden dat het Internationale Gerechtshof beschikte dat Israël de
verplichting heeft op staande voet het werk te staken aan de muur die
gebouwd wordt op het bezette Palestijnse gebied, die gedeelten van het
bouwsel af te breken die gelegen zijn binnen het bezet Palestijns
gebied en de veroorzaakte schade aan alle betrokken personen te
vergoeden.’

Voor de hele petitie: www.groenlinks.nl/petitie

De petitie staat open voor
iedereen, ongeacht hun politieke kleur of affiliatie, en biedt bezorgde
burgers de mogelijkheid hun stem te laten horen aan de Nederlandse
regering.

Het is de bedoeling bij voldoende ondertekenaars de petitie  aan de regering aan te bieden.


Voor alle duidelijkheid: ondertekening betekent op geen enkele wijze
steun voor GroenLinks als politieke partij!