Lot synagoges Gazastrook nog onbeslist


Het Israëlische Hooggerechtshof heeft bepaald dat de veiligheidstroepen de 30 synagoges en 8 Torascholen in de Gazastrook in elk geval tot donderdag met rust moeten laten. Daarna zal beslist worden wat er met de gebouwen gaat gebeuren.

Rabbijn Yishai Borhan uit Elei Sinai had in een petitie verzocht de
synagoges over te brengen naar Israëlisch grondgebied. De twee
Israëlische opperrabbijnen Yonah Metzger en Shlomo Amar hebben dinsdag in overleg met premier Sharon besloten dat het lot van de
synagoges na de evacuatie van de nederzettingen zal worden bepaald door
een comite waarin vertegenwoordigers van het opperrabbinaat en van Sela
zitting hebben. Sela is de regeringsinstantie die de evacuatie van de
kolonies regelt.

De beide opperrabbijnen verzochten de regering een nieuwe synagoge te
bouwen voor elk gebedshuis dat in de Gazastrook en de Westbank zal
worden verlaten.

Het Hooggerechtshof heeft de regering twee dagen de tijd gegeven om uit
te zoeken in hoeverre delen van de synagoges in de nederzettingen
kunnen worden hergebruikt bij de bouw van nieuwe synagoges binnen
Israël. Integrale verplaatsing van de synagoges en jesjiewot is,
volgens een regeringsjurist, technisch niet haalbaar.

De synagoge in Nisanit in de Noordelijke Gazastrook is tot dusverre de enige die ontmanteld werd.