Operatie Ark van Noach: Evacuatie van de dieren


Vrijwilligers zijn druk bezig om nieuwe huizen te vinden voor de zwerfhonden en -katten die in de ontruimde gebieden in Gaza en de Westbank zijn achtergebleven. Veel van de straatdieren werden of door de kolonisten gevoerd, of leefden van in vuilnis achtergebleven etensresten. Maar zodra de kolonisten weg zijn, is de bron voor eten en drinken ook verdwenen.

Op de komst van de Palestijnen kunnen de dieren niet wachten, daar zij
geen weken of maanden in de hitte zonder eten en drinken kunnen
overleven.

De dieren afkomstig van boerderijen en de huisdieren vormen geen
probleem – die zijn meerendeels tesamen met hun eigenaren meeverhuisd
naar woningen binnen de zgn. ‘Groene Lijn’. Ook voor de dieren van de dierentuin van Neve Dekalim  is gezorgd. Deze hadden al ruim voor de ontmanteling een nieuwe plek gevonden in het Lachish Park in Ashdod.

Dierenactivisten zijn met vrijwillige dierenartsen een massale operatie gestart om de straatkatten en -honden te redden.

‘We zijn de bittere les van Yamit niet vergeten’, aldus dierenactiviste
Revital Wreskin, refererend aan de ontruiming in 1982 van de
nederzetting in de Sinai. ‘Veel huis- en straatdieren werden toen
achtergelaten in de woestijn, zonder eten en drinken en zijn van de
dorst omgekomen. We zijn vastbesloten dat niet opnieuw te laten
gebeuren’, volgens Wreskin, die spreekt namens een organisatie voor
katten in Israël.

Wreskin is daarom met een team van vrijwilligers begonnen de
straatdieren uit de nederzettingen op te halen en voor de dieren die
niet meteen mee kunnen, voedsel achter te laten.

Noord Samaria, Westbank

In Ganim en Kadim, twee te ontruimen nederzettingen in Noord Samaria op
de Westbank, hebben vrijwilligers ongeveer 100 katten opgehaald en in
metalen kooien vervoerd naar een asiel in Hadera.

Hier waren ook
huiskatten bij, waar geen plaats meer voor is in de nieuwe – kleinere –
behuizing. Veel van de kolonisten uit de Westbank verhuizen naar Afula
en naar andere steden waar de woningen lang niet zo ruim zijn als in de
nederzettingen.
De opgehaalde dieren worden verzorgd, ingeent en gecastreerd door
vrijwillige dierenartsen. ‘Iedereen is zeer emotiveerd’, aldus Shelly
Gluzmen, voorzitter van NOAH, overkoepelend orgaan van verschillende
groeperingen van dierenactivisten in Israël.

‘We wilden eerst tientallen vrijwilligers inzetten om alle 150 tot 200
straatdieren in Kadim en Ganim op te halen, maar sinds het leger alle
gebieden heeft afgesloten voor niet bewoners, kunnen we maar met vijf
vrijwilligers tegelijk werken. Dus laten we eten achter voor de dieren
die we niet op tijd kunnen evacueren. We hebben zelfs gesproken met de
soldaten die bereid zijn uit te kijken naar de dieren’, volgens Wreskin.

Wanneer de evacuatie eenmaal is afgerond zal een grote groep
vrijwilligers de overgebleven dieren ophalen en ze naar de
dierenklinieken brengen waar ze worden ingeent en gecastreerd.

Gush Katif, Gaza

Om ook alle dieren uit de nederzettingen in Gaza weg te krijgen is een
grotere uitdaging. ‘We denken dat er ongeveer 800 tot 1000 zwerfkatten
zijn in Gush Katif’, zegt dierenarts Moshe Salmovitz, die eerder al op
last van de overheid verantwoordelijk was voor het ophalen en verzorgen
van 15.000 zwerfkatten verspreid over heel Israël. ‘We hebben de
ervaring, de mogelijkheid en de bereidheid om dit te doen, mede omdat
we niet een nieuwe tragedie willen als destijds in Yamit.’

Zodra toegang is verkregen tot de nederzettingen en toestemming is
verleend om de overgebleven z

Advertentie (4)