9/11: ‘Het waren de Joden’

Wereldwijd zijn de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Vijf jaar na de tragedie hebben de zogeheten complottherieën steeds meer voet aan de grond gekregen. Een van de hardnekkigste theorieën is gebaseerd op de aanname dat ‘de Mossad’, ‘Israël’ of simpelweg ‘de Joden’ achter de aanslagen zouden zitten.


Naast vele documentaires over de dramatische gebeurtenissen die plaatsvonden op 11 september, is er ook een aantal programma’s te zien op de Nederlandse televisie die draaien om de vragen en twijfels die de aanslagen blijken op te roepen. De Amerikaanse filmmaker Michael Moore suggereert in het op zondag uitgezonden ‘Fahrenheit 9/11’ directe invloed van George W. Bush op de aanslagen. Volgens Moore hebben de aanslagen de president dusdanig in de kaart gespeeld dat het bijna ‘te mooi’ zou zijn als ze waren uitgevoerd door een vijand van Amerika. De Amerikaanse regering moet tenminste een oogje hebben toegeknepen toen duidelijk werd dat er aanslagen op komst waren; als ze er tenminste niet zelf de hand in heeft gehad.

Naast Michael Moore voert ook de Amerikaanse miljonair Jimmy Walter verwoed campagne om ‘de waarheid rond 11 september boven tafel te krijgen’. Op de drie uur durende dvd die hij liet uitbrengen en op zijn website uiten allerlei ‘experts’, waaronder wetenschappers en professoren, hun twijfel wat betreft de officiële lezing van de gebeurtenissen op die dramatische dinsdagmorgen. Ook in Zembla’s ‘Het complot van 11 september’ wordt hieraan door mensen van de site www.ditkannietwaarzijn.nl openlijk getwijfeld; door studenten en professoren van de Technische Universiteit Delft worden de complottheorieën getoetst op waarschijnlijkheid dan wel waarheid. Twijfelen aan de officiële versie van toedracht van de aanslagen -Amerika werd aangevallen door 19 moslimextremisten in opdracht van El AQaida- is niet langer iets dat wordt bedreven door ongeletterde onderdrukten in de Arabische wereld. Vandaag de dag eist 42% van de Amerikaanse burgers dat het onderzoek naar 9/11 wordt heropend en dat op ‘onbeantwoorde vragen’ een antwoord wordt geleverd.

De meeste complottheorieën die wortel hebben geschoten in de westerse wereld zijn gefundeerd op de bewering dat, naast het ‘voordeel’ dat de aanslagen de Bush regering heeft opleverd bij het wegkomen met de oorlogen in Afghanistan en Irak, er van alles niet zou kloppen aan de officiële lezing. De inslag van de vliegtuigen zou nooit het instorten van de gehele WTC torens tot gevolg hebben kunnen gehad. Zodoende zouden er van tevoren door ‘de regering’ explosieven moeten zijn geplaatst in de torens om er zeker van te zijn dat een immense verwoesting zou plaatshebben. Volgens een door De Volkskrant aangehaald onderzoek gelooft 16% van de Amerikanen in deze complottheorie. Voorts wordt in de complottheorieën beweerd dat zich nooit een vliegtuig kan hebben geboord in het Pentagon, omdat het gat dat in het gebouw werd geslagen te klein zou zijn. De meeste westerse complottheorieën wijzen de Bush-regering aan als schuldige en verwijten deze op zijn minst de aanslagen niet te hebben tegengehouden terwijl men op hoog niveau op de hoogte was van de op hande zijnde aanval. Maar liefst een derde van de Amerikanen houden er dergelijke verdenkingen op na.

Ook in de Arabische wereld hebben complottheorieën rond 9/11 vaste voet aan de grond gekregen. De meerderheid van de Arabieren gelooft niet dat ook maar een moslim

Advertentie (4)