“Iraans jodendom verkeert in crisis”

Het jodendom in Iran bevindt zich in een kritieke conditie. De gemeenschap leeft in constante angst en is afgesneden van de rest van de joodse wereld.

Dit zegt Malcolm Hoenlein, vice-voorzitter van de Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Volgens Hoenlein is de situatie voor joden in Iran ernstig verslechterd. "Zij zijn angstig en depressief. Het is vrijwel onmogelijk contact met hen te hebben."De Amerikaanse vice-voorzitter deed zijn uitspraken na de weigering van het Iraanse rechtshof om de zaak van tien joden opnieuw in behandeling te nemen. De tien werden eerder dit jaar voor spionage voor Israël veroordeeld tot gevangenisstraffen. Internationaal wordt algemeen aangenomen dat zij onschuldig zijn.Malcolm Hoenlein heeft de Duitse regering gevraagd hem te helpen de tien Iraanse joden vrij te krijgen. Duitsland was een van de eerste landen die beantwoordde aan de oproep van de Amerikaans-joodse organisaties om de Iraanse joden te helpen. Ook heeft Duitsland aangeboden te helpen om de drie Israëlische soldaten vrij te krijgen, die door Hezbolla ontvoerd zijn.

Advertentie (4)