Maimondialoog Antwerpen groot succes

In het kader van de Vlaamse Vredesweek, die het Vredescentrum in Antwerpen organiseerde, was de Stichting Maimon gevraagd te helpen een brug te slaan tussen Joodse, Islamitische en andere Antwerpse jeugd. Voorman Sami Kaspi zette zich weer met groot succes in voor deze missie. 


Op woensdag 27 september namen ongeveer dertig jongeren tussen de 15 en 19 jaar deel aan twee workshops. Eerst werd de film Allemaal kif-kif” (= allemaal gelijk) vertoond, die de voorzitter en oprichter van de Stichting Maimon, Sami Kaspi, met vier Nederlandse jongeren van verschillende religies in Marokko maakte.
                                     
In de ene werkgroep sprak Kaspi vervolgens over over integratie, respect en tolerantie en belichtte hij een stukje geschiedenis. Uit de daarop aansluitende discussie tussen Joodse, Islamitische en andere jongeren kwam vooral veel onwetendheid naar voren. Bijvoorbeeld de vraag of er echt een Holocaust was geweest. Deze beantwoordde Herman Hartog, adviseur van de stichting door over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Reactie van de leerlingen was, dat er nogal wat schort aan het huidige geschiedenisonderwijs.
Sami Kaspi gaf ook uitleg over de tien dagen tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer: de tijd van inkeer en verzoening alsmede over de Ramadan, de Islamitische vastenmaand.
Het verbaasde de jeugd te horen hoe Kaspi als jood in Marokko was opgegroeid, hoe hij was opgevoed met wederzijds respect en in harmonie met zijn Islamitische buren.

De andere werkgroep werd geleid door Heidi Verdonck, de schrijfster van “Joden van Marokko”. Aan de hand van haar foto’s ontstonden interessante discussies, iets waaraan de Vlaamse pubers minder gewend bleken dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten dat in het algemeen zijn.
Inmiddels kwamen ook de volwassen genodigden binnen voor het avondprogramma over Joden in Marokko en over de huidige Antwerpse problemen, racisme en antisemitisme.
Het volwassen publiek bestond uit Orthodoxe Joden uit de diamantbuurt, Islamitische ouderen en een gevarieerd Vlaams gezelschap.
Om half acht blies Kaspi op de Sjofar om op te roepen tot bezinning, waarna het vasten (Ramadan) gezamenlijk werd gebroken met het eten van een stukje appel, gedoopt in honing (Rosj Hasjana) en het eten van de Garerah-soep (Iftar). Het heerlijke glatt koshere, dus ook halal-buffet met o.a. cous-cous, orientaalse salades diverse soorten groente, kip en lamsvlees liet een ieder zich goed smaken.

Daarna werd de avond voortgezet met een panel bestaande uit de voorzitster van de Joodse gemeente, een moslim, een journalist en een politicus. Er werd samen met het gemengde publiek, dat uit geheel Vlaanderen afkomstig was, heftig gedebatteerd.
Mede door de voortreffelijke organisatie van Olivia Rutazibwa van het Vredescentrum en Sami Kaspi van de stichting Maimon heeft men ervaren dat verschillende religies met elkaar kunnen samenleven net als vroeger al gebeurde in Marokko. De algehele indruk van het gebeuren was zeer positief en de aanwezigen hopen in de toekomst meer van stichting Maimon te vernemen.
Het gehele programma van deze dag is gefilmd en is inmiddels verschenen op de Marokkaanse t.v. Ook waren de plaatselijke media aanwezig.

Zie ook het

Advertentie (4)