“Dear Israël” – kaarten en posters als kleurrijke steunbetuiging aan Israël.

Al ruim een week zijn er in de straten in Jeruzalem en op de plaatsen waar onlangs aanslagen zijn gepleegd honderden kleurige steunbetuigingen te zien.Ze maken deel uit van de campagne "Dear Israël", die georganiseerd is door Dana en Rafi Saroken, twee studenten rabbinistiek uit New York die voor hun studie een jaar in Jeruzalem verbleven aan het Schechter Instituut voor Joodse Studies. Met hun actie wil het echtpaar Saroken joden uit de hele wereld oproepen Israël een persoonlijke steunbetuiging te sturen.

Na de gruwelijke terreuractie van Pesach jl. in Netanya hebben Dana en Rafi de hele nacht aan de computer gezeten om driehonderd vrienden en kennissen per email te vragen kaarten en berichten naar Israël te sturen om het land een hart onder de riem te steken. "Het zijn moeilijke tijden voor Israël, het land heeft jullie meer dan ooit nodig".De Sarokens zijn tot hun actie gekomen door de overweldigende hoeveelheid steunbetuigingen die de inwoners van New York ontvingen na de aanslagen van 11 september op het World Trade Center.De hoeveelheid reacties overtrof Dana en Rafi’s stoutste verwachtingen. Daags nadat de emails waren verstuurd begon de post binnen te stromen bij het Schechter Institute for Jewish Studies waar de Sarokens studeerden, en nog dagelijks komen er meer kaarten en brieven binnen, uit de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika en Rusland, om maar enkele landen te noemen.Het hoofd van de afdeling communicatie van het Schechter Instituut, Linda Price, zei aanvankelijk tamelijk sceptisch te hebben gestaan tegenover het idee. "Ik vond Dana nogal naief, ook al was het een prachtig idee, ingegeven door een prachtige ziel. Ik was verbaasd hoeveel post er binnen kwam, ook al had Dana me al die tijd verzekerd dat Amerikanen een heel sterk ontwikkelde burgerzin hebben."Vorige week zijn er vierentwintig grote affiches opgehangen in de vitrines in het centrale busstation van Jeruzalem, en daar zullen ze blijven tot het einde van de maand. Dana vertelde dat tijdens een één durende proef met een enkele poster zich onmiddellijk een groot aantal mensen voor de vitrine verdrong: "De mensen raakten niet uitgepraat. Ze waren zo ontroerd dat er mensen zijn die de tijd hadden genomen om te laten zien dat ze zich betrokken voelden." Op plaatsen in het centrum van Jeruzalem waar in het recente verleden aanslagen zijn gepleegd hebben vrijwilligers nog meer affiches opgehangen.Er zijn kaarten gekomen van kinderen, jongeren, onderwijzers, zomerkampen en joodse organisaties vanuit de hele wereld. De kaarten van de kinderen waren het meest ontroerend. Zo schreef een jongen van acht jaar: "Lief Israël: Ik denk iedere dag aan je ls ik van school naar huis loop. Ik bid elke dag voor vrede voor je, en ik wilde dat ik je kon helpen. Maar ik ben nog maar een kind."Op een andere kaart richt een leerling uit groep zeven van een school in Pennsylvania zich tot Israëlische soldaten: "Ik weet dat er uiteindelijk vrede komt met Arafat. Ik weet ook dat jullie nooit zeker weten of je morgen nog wel in leven bent. We voelen met jullie mee, maar we kunnen de druk die jullie en het hele land dagelijks ervaren niet voelen. Voor ons zijn winkelcentra en restaurants plaatsen waar je plezier maakt, niet waar je het risico loopt gedood te worden."Dana legt uit dat het project mensen in de gelegenheid stelt te laten zien hoeveel ze om Israël geven. "De kaarten stellen mensen in staat uitdrukking te geven aan hun gevoelens voor Israël. Er zijn zoveel ware Zionisten, mensen die echt iets voor het land willen doen. Voor hen is het een uitlaatklep, en iedereen, werkelijk iedereen kon meedoen."Dana is vast van door te gaan en is op dit moment op zoek naar fondsen om het project naar andere steden die zwar te lijden hebben gehad onder de Intifada, zoals Hadera, Netanya en Afula, uit te breiden. Daarnaast wil Dana het project benutten om de banden tussen Israël

Advertentie (4)