Ohr Jerusalem – voor mensen in nood

Ohr Jerusalem is een liefdadigheidsorganisatie die in 1982 is opgericht door Rabbijn Asher Freund uit Jeruzalem. Ohr Jerusalem houdt zich bezig met de rehabilitatie van geestelijk gehandicapten. De organisatie geeft daarnaast 24 uur per dag hulp in de vorm van opvang van mishandelde vrouwen, verstrekt gratis maaltijden aan arme gezinnen en verleent medische hulp tegen goedkope prijzen (soms zelfs gratis) aan diegenen die over onvoldoende financiële middelen beschikken.

InleidingOhr Jerusalem heeft een aantal sociale werkplaatsen waar geestelijk gehandicapten diverse werkzaamheden verrichten, zoals een naaiatelier, een gaarkeuken die ruim vijfhonderd maaltijden per dag verstrekt, een printshop en een timmerwerkplaats waar kwalitatief hoogstaand meubilair wordt gemaakt. Voor de geestelijk gehandicapten heeft Ohr Jerusalem appartementen ter beschikking, bovendien verschaft de organisatie onderdak aan daklozen.Ook organiseert Ohr Jerusalem maandelijks concerten in diverse inrichtingen over heel Israël. Deze concerten worden gegeven door vrijwilligers.Het aantal geestelijk gehandicapten dat deelneemt aan de diverse programma’s van Ohr Jerusalem vertoont een gestaag stijgende lijn. Dit is te danken aan het succes van Ohr Jerusalem met het rehabilitatieprogramma waarin de patiënt als volwaardig persoon wordt beschouwd. Afhankelijk van zijn capaciteiten krijgt de patiënt werk dat hij aankan, waardoor hij de zin in het leven terugkrijgt en zich niet langer minderwaardig voelt.Het behandelingsprogramma van Ohr Jerusalem is toegankelijk voor iedereen met een probleem op geestelijk of lichamelijk gebied; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen orthodoxe of seculiere patiënten.Beschermende woonomgeving en zorgOhr Jerusalem beschikt op dit moment over zeven appartementen in het centrum van Jeruzalem die onderdak bieden aan zesentwintig patiënten.Voor de meeste bewoners is het onmogelijk thuis bij hun familie te wonen, daarnaast zijn sommigen nog in behandeling in een van de psychiatrische inrichtingen in het land.Voor verdere behandeling, zoals medicatie en passende rehabilitatie, werkt Ohr Jerusalem nauw samen met deze inrichtingen.Zo krijgt iedere patiënt door middel van behandeling en werk de kans te herstellen.De appartementen bevinden zich in gewone flatgebouwen, waar de patiënten zelfdiscipline en maximale onafhankelijkheid leren ontwikkelen zodat ze zelf hun leven binnen de maatschappij kunnen inrichten en vormgeven.Iedere patiënt doet ‘s ochtends zijn werk en ‘s middags zijn er uitstapjes of sportactiviteiten, en bij slecht weer wordt een bezoek aan een museum gebracht.Twee maal per jaar is er een trip naar een van de vele natuurgebieden of cultuurhistorische plaatsen in Israël.Sociale werkplaats voor vrouwenDe sociale werkplaats voor vrouwen, opgericht in 1982, is gevestigd in de wijk Makor Baruch in Jeruzalem. De werkplaats heeft als doel geestelijk gehandicapte vrouwen te rehabiliteren door middel van het verrichten van werkzaamheden, zoals het naaien van kleding en het vervaardigen van artistieke Judaica-items.Momenteel zijn in de sociale werkplaats dertig vrouwen werkzaam. Allen hebben problemen met het functioneren binnen de maatschappij. Van hen is 85% mentaal ingestort als gevolg van mishandeling door ouders en/of binnen het huwelijk.De leiding van de sociale werkplaats bestaat uit een maatschappelijk werkster, een psychiater en enkele professionele leidsters die de vrouwen begeleiden bij en controle uitoefenen op hun werk, tevens houden zij een oogje op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de vrouwen.De maatschappelijk werkster praat met iedere vrouw afzonderlijk en geeft waar nodig hulp.Ook krijgen de vrouwen advies over hun persoonlijke hygiëne.Het samenwerken binnen het Ohr Jerusalem "bedrijf" schept niet alleen een band tussen de vrouwen onderling, het heeft ook een positieve therapeutische uitwerking op de patiënten, doordat eigen c

Advertentie (4)