VS-ambassadeur noemt Palestijnse Intifada terrorisme

VS ambassadeur Negroponte (foto Debkafile)In een toespraak voor de VN Veiligheidsraad veegde de Amerikaanse ambassadeur John Negroponte de grond aan met een aantal cruciale van oudsher gangbare standpunten over het conflict in het Midden Oosten.

Nepronte: "De Verenigde Staten – dat een vetorecht heeft in de 15 leden tellende raad – moet iedere resolutie die wordt aangenomen voldoen aan de volgende vier vereisten:Een expliciete veroordeling van terrorismeEen veroordeling, met name genoemd, van de Al-Aksa Martelaren Brigade, de Islamitische Jihad en de Hamasgroepen. Deze groepen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslagen op IsraëlEen oproep gericht aan alle betrokken partijen tot een politieke regeling van de crisisEen eis voor verbetering van de veiligheidssituatie als een voorwaarde voor iedere oproep twaarin sprake is van terugtrekking van de Israëlische troepen naar de posities die zij innamen in september 2000, dus voor het begin van de Palestijnse opstand die tot nu toe aan 1467 Palestijnen en 564 Israëli’s het leven heeft gekost.?Het zal niemand verbazen dat de Arabieren, die om een bijeenkomst van de Raad verzocht hadden om Israël te laten veroordelen voor de luchtaanval op de stad Gaza vorige week, na deze uitspraak besloten het debat uit te stellen tot maandag. Slechts enkele uren voor de zitting van de Raad schoten gewapende Palestijnen vier langsrijdende Israëli’s dood op een weg ten zuiden van Hebron. Wanneer wij deze historische uitspraak van de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties nader analyseren, dan lijkt dit toch wel een opvallend significante uitspraak te zijn in de termen van de oorlog van de Bush-regering tegen de terreur in de wereld en zijn relaties met de Arabische en Moslimwereld, en ook van zijn opvattingen over het Israëlisch-Palestijnse conflict en de toekomst van de Joodse staat in het Midden-Oosten."Ontkend wordt", verklaarde Jasser Arafat in september 2000, "dat de Al Aksa Intifada een bevrijdingsoorlog is, of een opstand van een onderdrukt volk tegen een wreedaardige bezetter."Met de voorwaarden die de Amerikaanse spreker stelde voor een Veiligheidsraadsresolutie, brandmerkte hij de gewapende Palestijnse campagne duidelijk als een terreuroorlog die Israël alle recht geeft terug te vechten, met diplomatieke en militaire hulp van de Verenigde Staten. De door Nepronte gestelde voorwaarden ontzeggen de Palestijnse opstand van de afgelopen 22 maanden elke legitimiteit en sluiten ieder politiek gewin van het daaruit voortspruitende geweld uit.Diplomatieke bronnen in Washington en het Midden-Oosten onderzoeken de motieven voor deze drastische ommezwaai:A. De nadering van D-day voor de aanval van de Verenigde Staten op Irak en het vertrouwen van de VS op Israël als rugdekking of uitvalsbasis.Voor de komende militaire campagne heeft de Verenigde Staten duidelijke wegverbindingen nodig van de Middellandse Zee naar de Jordaans-Irakese grens, en tevens een veilige toegang tot de uitvals- en thuisbases die het Amerikaanse legerleiding in Israël heeft gepositioneerd, zoals luchtbases, militaire opslagruimtes en medische faciliteiten, met inbegrip van veldhospitaals of ziekenhuizen voor de snelle opname van gewonden van het front. Amerikaanse oorlogplanners vertrouwen erop dat Israëls militaire ijzeren greep op terroristenbolwerken in Palestijnse steden de Palestijnen op de West Bank onder controle kan houden en de wegverbindingen op de West Bank en Amerikaanse militaire installaties voor terroristische aanslagen kan vrijwaren.B. Voor de Amerikaanse militaire achterhoede vormt de Libanese Hezbollah een serieuze bedreiging.De Sjiïtische extremisten hebben drie versterkte linies gebouwd die lopen van de Middellandse Zee tot de Hermon-berg in het oosten, parallel aan de Libanees-Israëlische frontlijn. In deze linies staan zo’n 10.000 projectielen en raketten opgesteld. Dankzij de aanvoer uit Iran en Syrië heeft de Hezb