Onno Hoes treedt af als voorzitter CIDI

Onno Hoes cidiOnno Hoes, in 2001 getrouwd met Albert Verlinde, neemt op 1 januari 2015 afscheid als voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). De reden hiervoor zou van praktische aard zijn. “De afstand tussen Maastricht en Den Haag blijkt op lange duur niet verenigbaar met het voorzitterschap van onze organisatie die de laatste maanden vanwege zowel maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland als in het Midden-Oosten een verhoogde inzet van het bestuur eist. Het CIDI-voorzitterschap en de veeleisende functie van burgemeester van Maastricht zijn daardoor niet langer verenigbaar.”

Onno Hoes: “ik vond het eervol om destijds gevraagd te worden om John Manheim op te volgen als voorzitter van het CIDI. Ik ben er trots op hoe het CIDI nog steeds leidend is in de discussie over de gevaren van antisemitisme en het belang van een goede relatie met Israel.

Dat antisemitisme nog steeds ontwrichtend werkt in de samenleving is de laatste tijd helaas te vaak bewezen. De jaarlijkse antisemitismemonitor van het CIDI is daarom nog steeds een bittere noodzaak.”

Onno Hoes was vijf jaar lang voorzitter van CIDI. De organisatie is hem diepe dank verschuldigd voor alles wat hij in die tijd heeft betekend en heeft volledig begrip voor zijn beslissing. Vicevoorzitter Ronnie Eisenmann zal met ingang van 1 januari Hoes’ taken overnemen als waarnemend voorzitter.

Bron: CIDI