Israel start inhaalslag voor Arabieren

foto-israel-tram
Een chassidische Jood, een Israëlische militair en een Arabisch Israëlische mevrouw zitten vredig naast elkaar in een tram in Jeruzalem.

Israel gaat voor 15 miljard sjekel (rum 3,5 miljard euro) aan economische maatregelen nemen die een eind moeten maken aan de achterstandspositie van Arabische gemeenschappen. Arabische gemeentes ontvingen in het verleden minder budget dan Joodse. Zij kregen bijvoorbeeld maar 7% van het totale budget voor openbaar vervoer, terwijl zo’n 20% van de bevolking Arabisch is.

De achterstanden moeten worden ingehaald door gemeenschapsgelden eerlijker te verdelen. De verantwoordelijke minister Gila Gamliel van Sociale Gelijkheid (Likoed) noemt het een stap “naar het dichten van de kloof en het bevorderen van gelijkheid in de Israëlische maatschappij.”, zo valt te lezen in een artikel van Elise Friedmann op de website van het CIDI.

De 3,5 miljard wordt gestoken in een vijfjarenplan dat de regering op 30 december goedkeurde, en wordt besteed aan verbetering van de sociale positie van en werkgelegenheid voor Israels Arabische minderheid. Het geld wordt vrijgemaakt door gemeenschapsgelden op een andere manier toe te wijzen. Er zijn 20 portefeuilles aangewezen waarop het geld eerlijker verdeeld gaat worden. Als er bijvoorbeeld geld wordt gestoken in infrastructuur, werkgelegenheid, sommige onderdelen van onderwijs en huisvesting, dan wordt er 20% (het aandeel van de Arabische bevolking) toegewezen aan de Arabische sector.

Er worden ook maatregelen genomen om achterstelling uit het verleden in te lopen. Zo gaat minstens 25% van het budget voor de bouw van crèches naar Arabische gemeenschappen, 42,5% van het budget voor industriegebieden, en 40 procent van het budget van het ministerie voor Ontwikkeling van de Negev en groot-Galilea.

Advertentie (4)