Motie Tweede Kamer opschorting associatieverdrag Israel verworpen

Nederzettingen IsraelAfgelopen week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer tégen een motie ingediend door Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks). In de verworpen motie pleitten de Kamerleden om het associatieverdrag tussen Israel en de Europese Unie op te schorten. 

Fake news

Kamerlid Grashoff beweerde op Twitter dat Israel in strijd met het associatieverdrag zou handelen, door de bouw van Israelische nederzettingen. CIDI-medewerker Elkan van der Raaf liet het volgende weten:

“Het associatieverdrag rept met geen enkel woord over nederzettingen of de Palestijnen. Sterker nog, producten uit Israelische nederzettingen worden door de EU niet als Israelisch beschouwd en vallen daarom niet onder de provisies in de overeenkomst. Het Israelische nederzettingenbeleid (en de mogelijke illegaliteit daarvan) kan dus onmogelijk een schending van het associatieverdrag zijn”, aldus de Haagse lobbygroep.

Het associatieverdrag is het belangrijkste document waarop relaties tussen de EU en Israel zijn gebaseerd. De overeenkomst, gesloten in 1995,  bestaat uit een framework voor coöperatie op allerlei terreinen en afspraken voor handel.

SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en Groep Kuzu/Özturk stemden voor de motie. VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/van Klaveren, 50PLUS en onafhankelijk kamerlid Houwers stemden tegen. Kamerleden Van Vliet, Monasch, en Klein hebben niet deelgenomen aan de stemming. De motie haalde dan ook geen meerderheid en is verworpen.

Advertentie (4)