Geen smileys meer op het werk?

Smileys onderzoek Israel

“Vaak gebruiken we die smiley juist om dat extra vleugje sympathie toe te voegen aan een bericht”

Een werkmail afsluiten met een smiley is niet zo onschuldig als het lijkt. “Onze resultaten tonen dat een smiley in een werkmail, in tegenstelling tot een echte glimlach, helemaal geen menselijke warmte overbrengt en zelfs de perceptie van uw professionele competentie aantast”, aldus dr. Ella Gilkson van de Israëlische Ben-Gurion universiteit. 

Onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit, de Universiteit van Haifa en de Universiteit van Amsterdam voerden een reeks experimenten uit met 549 deelnemers uit 29 verschillende landen. De deelnemers kregen werkgerelateerde mails te lezen van vreemden waarin soms smileys voorkwamen. Ze werden gevraagd de mails te beoordelen op warmte en professionele eigenschappen.

De resultaten toonden aan dat een smiley geen effect had op de warmte van de mail, maar een negatief effect had op de perceptie van de professionele competentie van de afzender. Bovendien konden de onderzoekers vaststellen dat de deelnemers van het experiment gedetailleerder en grondiger antwoordden op de mails zonder smileys dan op de mails met. De smiley had dus ook een effect op de bereidwilligheid om informatie te delen.

De studie bracht verder ook aan het licht dat er bevooroordeeld naar smileys wordt gekeken. Hoewel het geslacht van de afzender van de mail niet werd bekend gemaakt, gingen de proefpersonen er sneller van uit dat de mails met smileys door een vrouw werden geschreven.

Het onderzoek werd uitgevoerd met 549 deelnemers uit 29 verschillende landen.

Bron: Independent.co.uk

Advertentie (4)