President Rivlin overhandigd oorkonde voor uitmuntend werk aan 31 mensen

President Rivlin heeft aan 31 mensen een certificaat van uitmuntendheid uitgereikt tijdens een bijeenkomst aan de Presidentiële Residentie in Jeruzalem. Het betreft personeel van de Politie, Brandweer, Veiligheidsdiensten en het Gevangeniswezen in Israël.

In zijn toespraak zei President Rivlin: “Rechtshandhaving is niet altijd een leuke taak. Het betekent soms repressie tegen burgers van dit land in plaats van tegen een vijand van buitenaf. Het zijn soms zelfs onmogelijke situaties. U bent belast met een complexe en belangrijke taak waar wij  alle vertrouwen dat u die naar beste vermogen uitvoert”.

In een verwijzing naar kritiek van premier Netanyahu op de politie zei Rivlin: “Het respect voor de rechtsstaat is door de jaren heen uitgehold. De wet wordt gezien als kunstmatig, belastend, beperkend en irriterend. Dit is een ernstig misverstand over het belang van de wet. De wet is onze sociale en nationale morele code. De wet is ons gemeenschappelijk bezit om samen te leven, voor ieder deel van onze samenleving. Het is dé manier waarmee de maatschappij van haar wanorde een succesverhaal maakt.”

Onder ontvangers van het speciale certificaat zijn:

*Sergeant Majoor A, wiens undercover werk heeft geleidt tot de identificatie van verdachten die betrokken waren bij terroristische en criminele activiteiten in het hele land. Dit vereiste dat hij alleen moest werken, zonder een wapen of een communicatiemiddel.

*Sergeant Major B verijdelde door nauwkeurig te schieten een aanval van een Hamas-terreurcel aan de grens met Gaza en voorkwam burgerslachtoffers. Hij opereerde in een rookgordijn terwijl handgranaten en explosieve ladingen naar zijn sluipschutterspost werden gegooid, terwijl terroristen op weg waren naar een dorpje met als doel de burgers te vermoorden.

*Sergeant Majoor M ontving een oorkonde van uitmuntendheid voor operaties in Gaza. Tijdens rellen aan de grens met Israel lanceerde Hamas een aanval op Israëlische troepen met sluipschuttervuur, handgranaten en explosieven. De sluipschutterspost van de speciale Anti Terreureenheid van de Politie kwam onder vuur te liggen. M lokaliseerde de scherpschutter en neutraliseerde hem terwijl hij onder vuur lag.

*Superintendent van de Israel Prison Service Caroline Sadon houdt een stevige greep op de vleugel met zware criminelen die ze runt. Onlangs werd een explosief onder haar auto gelegd. Ondanks dit zenuwslopende incident verscheen ze de volgende dag plichtsgetrouw weer op haar werk.

Verder vertelde de President over enkele alledaagse en bijzondere gebeurtenissen: “Hoofdinspecteur Guy Gilboa werkt op politiebureau van Zur Baher in Jeruzalem en is verantwoordelijk voor maatschappelijke betrokkenheid van de politie in de Arabische dorpen van Oost-Jeruzalem.

Meester Sergeant Ahmed Zuabi arresteerde vorig jaar gewapende misdadigers in de Arabische wijken.

Meester Sergeant Linoi Prizat toonde grote creativiteit toen ze hielp bij het redden van een immigrantenfamilie uit Argentinië die per ongeluk in een Palestijns dorp terecht waren gekomen.

Brandweer- en reddingsdienst kapitein Yigal Eliyahu zet zich al bijna 45 jaar vrijwillig in.

“Jullie hebben de vindingrijkheid, heldhaftigheid, vastberadenheid en toewijding en zijn een inspiratie voor ons allen.

Advertentie (4)